hits

Saken om Liland og Fritz Moen

Liland-saken og Moen-saken er to forskjellige saker, men samtidig ganske like. Begge er uoppklarte drapssaker, og de har også en annen fellesnevner - begge mennene ble utsatt for justismord. 


Fritz Moen

Jeg har skrevet kort om sakene før, du kan lese innlegget her. Men det er noe med disse to sakene som river litt ekstra, og som gjør de både rørende og interessante, derfor ønsker jeg å skrive litt mer utdypende om dem begge. Det er også viktig å ikke glemme - justismord kan også bli begått i Norge.

Fritz Moen-saken
Fritz Moen ble dømt for drapet på to jenter på slutten av 1970-tallet og i begynnelsen av 1980. Sigrid og Torunn het jentene, og han som drepte dem ble aldri arrestert.

Den 11. september 1976 ble 20 år gamle Sigrid Heggheim funnet førsøkt voldtatt, og drept, bak en bensinstasjon på Nardo i Trondheim. Hun ble sist sett da hun forlot en fest rundt kl. 02.00 natt til 05. september. 

Den 04. oktober 1977 ble 20 år gamle Torunn Finstad meldt savnet. Hun ble funnet voldtatt og drept to dager senere, like ved Stavnebrua i Trondheim.
Begge jentene var studenter ved Norges Tekniske Høgskole.

Den 07. oktober ble den døvstumme Fritz Moen arrestert. Han tilsto via døvetolk at han hadde "overfalt og voldtatt en kvinne ved Stavnebrua og sparket henne i elven" (fra avhørsreferater) den 09. oktober. Moen ble utsatt for svært lange og intense avhør, og han sa hele tiden under rettsaken at han var uskyldig. En av Kripos-etterforskerne innrømte at det ble lagt press på Moen da han tilsto.


Torunn til høyre i bildet, Sigrid til venstre

Moen ble dømt til 20 års fengsel. Han sonet 18 år og 6 måneder av denne dommen.

Advokat Jon Kristian Elden og privatetterforsker Tore Sandberg jobbet i mange år for å bevise Moens uskyld. Ikke før i 2003 ble Moen frikjent for drapet på Sigrid. Moen ble så klart veldig rørt og glad for nyheten. Han uttalte blant annet om erstatningen han ville få utbetalt (sitat VG);
 


 

"Jeg vil kjøpe meg en leilighet. Og klær, jeg vil bytte ut hele garderoben, og nye sko".


 

Bare et halvt år senere døde Moen. Forsatt dømt for drapet på Torunn. Fortsatt dømt som en uskyldig mann av det norske rettssystemet.

 

I 2003 ble det avvist at Høyesterett ville gjenoppta Torunn-saken. Begrunnelsen var at det i Sigrid-saken forelå sædprøver som ikke kunne matche blodtypen til Moen. At disse prøvene ikke var en match - kom også frem under rettssaken til Moen i 1981, men da ble det ikke tatt hensyn til. I saken til Torunn var det ikke sædprøver som kunne bli testet på nytt i 2003, derfor ble ikke saken gjenopptatt. 
Dette synes jeg er helt sjokkerende, Fritz Moen ble frikjent for drapet på Sigrid, og den saken var så lik saken til Torunn at det for meg bare kan være én og samme drapsmann som begikk ugjerningen mot jentene.

Innrømmelse av drapene
I desember 2005 innrømte en 67 år gammel mann, som var innlagt på sykehuset i Namsos, at han hadde kvalt minst én jente i Trondheim på 1970-tallet. Han fortalte til personalet som jobbet på sykehuset at han ville lette hjertet sitt før han døde. Politiet ble koblet inn, og to fra politiet i Namsos rakk en samtale med mannen på ti minutter før han døde.

Mannen på dødsleiet skrev aldri under på noe dokument om at det var han som hadde drept Sigrid og Torunn, og saken står i dag fortsatt som uoppklart.
Det er vanskelig å tenke på at denne mannen har sett på tv og i andre medier at Moen ble dømt for drap han kanskje selv begikk. Hvordan kan man bare se på at en funksjonshemmet mann sitter 18 år i fengsel for en forbrytelse man selv har begått?

 


 

Liland-saken
Liland-saken er nok en uoppklart drapssak. På selveste julaften i 1969 ble John Olav Larsen og Håkon Edvard Johansen funnet drept i huset som ble kalt "Lille helvete" i Fredrikstad. Mennene ble drept med øks, og åstedet var som tatt ut av en skrekkfilm. 

Begge de drepte var en del av et tungt rusmiljø, og det samme var Per Kristian Liland som ble dømt for drapene. Han mente selv at han var uskyldig.

Bevisene
Den eneste gode grunnen til at Liland ble dømt for drapene var tidspunktet for når de var blitt begått. Den 22. desember hadde ikke Liland alibi, men han hadde alibi for både 23. og 24. desember. En lege ble tilkalt til åstedet før Kripos. Han mente at de to mennene må ha blitt drept den 23. eller den 24. desember, og han skrev også dette i en legeerklæring, men det ble satt et lite spørsmålstegn ved siden av datoene. 
Til tross for dette mente de sakkyndige i saken at drapene kan ha blitt begått den 22. desember. Selv om de to drepte både var blitt observert - og det var registert aktivitet i huset på den datoen. For min del så virker det som om de sakkyndige i saken så bort i fra alle beviser og rett og slett bestemte seg for at det var Liland som hadde begått drapene.

Politiet som undersøkte boligen der de to drepte ble funnet, fant en matrekvisisjon i lommen til John Olav Larsen. Rekvisisjonen kom fra sosialkontoret i Fredrikstad kommune. Den var datert til 23. september 1969. Noe som betyr at John Olav Larsen var på sosialkontoret og fikk utlevert matkuponger den dagen etter han visstnok skulle vært død. Denne opplysningen, som ville frifunnet Liland med en gang, ble ikke lagt frem under rettsaken.
Det mest sjokkerende og skremmende ved dette beviset, er at rekvisisjonen har blitt tuklet med - kanskje av politiet (?). Rapporten hvor rekvisisjonen ble nevnt, var datoen endret fra 23. til 22. desember, i tillegg var rekvisisjonsnummeret endret. I dag er rekvisisjonen forsvunnet og sosialkontoret i Fredrikstad har ikke spart på kopier så langt tilbake i tid.


Per Kristian Liland på tv-opptak for Øksedrapene i Lille Helvete, 1993 (foto: Fredriksstad blad).

Dom og gjenopptakelse
Liland ble dømt til 10 års fengsel.

Liland og hans advokat prøvde og få saken gjenopptatt i 1971. Da hadde Sten og Vibeke Ekroth (som engasjerte seg sterkt i saken til Liland og mente at han var uskyldig) samlet sammen 1700 sider med dokumenter og i tillegg lydopptak som de mente ville frikjenne Liland. Gjenopptakelsen ble avslått.

Liland ga seg ikke - og søkte om gjennopptakelse etter han ble satt fri i 1993. Den 29. april 1994 ble saken bestemt gjenopptatt.
Uten noe som helst beviser ga Eidsivating lagmannsrett Per Kristian Liland full frifinnelse 21. november 1994. I 25 år hadde Liland stemplet som øksemorder.
Til sammen ble Liland gitt 13.740.000 kr i erstaning. Det ble ingen følger for politiet, Kripos, statsadvokater eller sakkyndige i saken. De ble alle anmeldt, men samtlige saker ble henlagt. Det er tydeligvis forskjell på folk - det er lettere å dømme en uskyldig rusmisbruker enn en høytstående (..og muligens skyldig) tjenestemann.

Liland fikk heller ikke nytt særlig godt av erstatningen som ble utbetalt, akkurat som Fritz Moen. Liland døde i desember 1996.

Mulig gjerningsmann
Som nevnt tidligere i innlegget, er heller ikke saken i Lille Helvete oppklart. Det er selvsagt noen rykter om hvem øksemorderen kan ha vært. Det var ikke bare Liland som ble arrestert på julaften i 1969, to andre menn ble også hanket inn for drapet, en av disse var en mann ved kallenavn "Stepper'n". Et vitne skal visstnok ha sett Stepper'n med blodig skjorte tidlig på dagen den 24. desember 1969. Stepper'n er i dag død, og saken vil nok for alltid være uoppklart.


En rørt Fritz Moen under frikjennelsen

Disse to sakene river ekstra i hjerterota - hvert fall for min del. Det er utrolig trist hvor lett det var å dømme en funksjonshemmet og en rusmisbruker. Til og med tukle med bevisene i Liland-saken, hva får noen til å gjøre noe sånt? Er det viktigere å få tak i en man kan skylde på, enn å faktisk ta den som er skyldig? Det som er skummelt med det hele er jo drapsmenn går fri i samfunnet, og vi vet ikke hvem de er. Nå er begge disse sakene såpass gamle at drapsmannen mest sannsynlig har gått bort. Jeg skal ikke påstå at det sitter mange uskyldige i fengsler i Norge, men noen er det kanskje. Og vi vet at det er flere i utlandet. Blant annet har vi saken gående nå om Teodora Vasquez som er dømt til 30 års fengsel for abort - men hun tok ikke abort, barnet hennes var dødfødt. Du kan lese saken her.

Neste uke kommer det en ny sak om justismord, følg med!


#justismord #krim #kriminteressert #norge #lilandsaken #moensaken

Kilder: VG, Aftenposten, adressa.no, snl.no, Fredriksstad Blad, Wikipedia og Nrk. Bilder: VG, adressa.no, Fredriksstad blad og Nrk.

The Zodiac Killer

Er det en sak som virkelig er interessant, så er det saken om The Zodiac Killer. Han var en seriemorder som herjet i California på 60-tallet. I dag vet vi fortsatt ikke hvem personen var. Det er få innlegg jeg har gledet meg så mye til å publisere som dette, jeg har lest flere teorier og til og med bestilt en bok om seriemorderen - nettopp fordi saken er så interessant. God lesing!

 

Ofrene

Politiet tror at seriemorderen begikk fem mord og to forsøk på mord. Man har ikke funnet noe motiv for drapene. Seriemorderen påstår selv at han har drept flere.
The Zodiac Killer sendte flere brev til politiet, disse skal vi se litt nærmere på senere i innlegget. Men i disse brevene påsto han at det var begått 37 drap. 
De bekreftede drapene er kun unge mennesker, to personer på 17 og 16 år ble skutt den 20. desember 1968. Den 5. juli 1969 ble to til skutt og drept, de rakk bare å bli 19 og 22 år.
Den 27. september ble ytterligere en person drept, men denne gangen med kniv. Denne dagen begikk seriemorderen også sitt første drapsforsøk, mannen på 20 år overlevde de åtte knivstikkene han ble påført. Kvinnen på 22 år døde av skadene. Den 11. oktober 1969 fant The Zodiac Killer frem pistolen sin igjen, og tok liv av en mann på 29 år. 

I tillegg tror politiet at han kan stå bak flere drap som ble gjennomført i 1963 og 1966, det er også en forsvinningssak fra 1970 som man mener at han kan stå bak. Ei jente på 22 år ble bortført av en person hun mener var seriemorderen den 22. mars 1970. Da bilen hun satt i bremset ned, klarte kvinnen å komme seg bort å gjemme seg i nærheten.

Brevene og kryptogrammene

  

Tre aviser mottok brev fra seriemorderen den 1. august 1969. Brevene var nesten helt like, og morderen innrømte skyld for et av drapene. 
Noe av mysteriet rundt denne saken, er de kryptogrammene som fulgte brevene. De besto av masse tegn, og morderen mente at den som klarte å løse kryptogrammet også ville finne ut hvem The Zodiac Killer var. I tillegg til gåter og innrømmelser, krevde også Zodiac at brevene skulle bli publisert på forsiden av alle avisene han sendte dem til, hvis ikke ville han drepe flere personer de følgende dagene.

Et av kryptogrammene ble løst, jeg har oversatt det så godt jeg klarer (jeg har selv tilføyd komma og punktum så det skal bli enklere å lese);

 


"Jeg liker å drepe folk fordi det er så gøy, det er mer gøy enn å drepe vilt i skogen, fordi mennesket er det farligste dyret av alle. Å drepe noe gir meg en spennende opplevelse, det er til og med bedre enn å få ligge med ei jente. Det beste med det er at når jeg dør, vil jeg bli født på ny i paradiset, og de jeg har drept vil bli mine slaver. Jeg kommer ikke til å gi dere navnet mitt, fordi dere da kommer til og prøve å stoppe min innsamling av slaver, eller ta fra meg slavene mine i paradiset".


 

I tillegg er det 18 tegn på slutten av dette kryptogrammet som ikke er blitt løst.

Den 7. august 1969 kom enda et brev. Det var da seriemorderen fant opp navnet sitt. Brevet startet med den berømte setningen; "Dear editor this is the Zodiac speaking". Dette brevet var et bevis på at det faktisk var seriemorderen som sendte brevene, i dette brevet ga han opplysninger om drapene som ikke var frigitt til offentligheten. 

I oktober 1970 fikk stakkars Paul Avery (journalist i avisen The Chronicle) et lite støkk. Han mottok en privat hilsen fra Zodiac. Det var et Halloween-postkort som sa følgende "Peek-a-boo, you are doomed", og kortet var signert med en "Z" og seriemorderens kjennemerke, nemlig rundingen med et kryss gjennom som du kan se bilde av helt øverst i innlegget.

Den siste kommunikasjonen fra The Zodiac var et brev som The Chronicle mottok den 29. januar 1974. 

Hvem kan The Zodiac Killer ha vært?

Det finnes utallige filmer, bøker og teorier på hvem seriemorderen kan ha vært. Og selv om jeg synes denne saken er aldri så interessant, så tar jeg ikke med alle teoriene. Men en av bøkene skiller seg ut.. forfatteren Robert Graysmith skrev en bok ved navn "Zodiac", og denne kommer med klare synspunkter og gode teorier som underbygger den mistenkte. Graysmith mente at Zodiac var forfatteren Arthur Leigh Allen. Arthur hadde vært i forhør med politiet helt i begynnelsen av etterforskningen, og flere etterforskere mente at Arthur var den skyldige. 

Da Arthur ble forhørt første gangen, påsto han at han hadde et alibi hvor han var ute å dykket den dagen drapene ble begått. Han kom igjen i politiet søkelys da en kamerat av han fortalte politiet at Arthur skal ha snakket om sitt ønske om å ta livet av folk og i tillegg ha nevnt navnet Zodiac. Denne samtalen fant visstnok sted før avisene mottok brevet hvor seriemorderen ga seg selv navnet The Zodiac.

Arthur hadde også blitt anklaget for seksuell omgang med studenter på en skole han jobbet på, han var visstnok også veldig interessert i unge barn og sint på kvinner. I 1974 ble han arrestert for å begå seksuelle tilnærmelser mot en gutt på 12 år, dette fikk han to år i fengsel for.

Boligen til Arthur ble gjennomsøkt av politiet flere ganger, også etter hans død. I gjennomsøkingen av huset fant politiet en skrivemaskin av samme type som et av brevene ble skrevet med, brevet var sendt fra The Zodiac Killer til politiet. I 2002 ble Arthur utelukket fra saken, da politiet sammenlignet hans DNA med spytt fra frimerkene fra brevene Zodiac hadde sendt til politiet. I tillegg ble håndskriften til Arthur sammenlignet med skriften i brevene, og det var heller ingen match på håndskriften. Til tross for dette er teorien om at Leigh Allen kan ha vært The Zodiac Killer, kanskje den mest populære teorien.

Andre mulige mistenkte

I 2017 ga Gary Stewart ut en bok ved navn "The most dangerous animal of all", hvor han mente at hans egen far (Earl Van Best) var The Zodiac Killer. Et av bevisene han la frem, var likhetene mellom faren hans og tegningen politiet gikk ut med.

I tillegg til den slående likheten som vi ser ovenfor, mente også sønnen at farens navn kom frem i kryptogrammene til Zodiac. Jeg har prøvd å finne ut hvor navnet hans visstnok kommer frem, men det har jeg ikke klart. Det var også et fingeravtrykk på et av åstedene som tilsynelatende hadde et arr i seg, og Earl hadde også et arr på samme finger. En mann ved navn Chris Harris mente at han hadde møtt Earl på en kafé i 1969 i nærheten av et av åstedene. Chris var på kafén fordi han lagde en dokumentar basert på Zodiac på den tiden. I følge Chris Harris snudde mannen seg han mente lignet på Earl, og sa til ham; "Du har ingen anelse om hvordan det er å måtte drepe noen". Mike Wakshull ga ut boken "The end of the Zodiac mystery" i 2014, da hadde han sammenlignet håndskriften til Earl og Zodiac, og de var i følge han, slående like.
Kan denne mannen ha vært The Zodiac Killer? Bevisene er mange.

En annen teori handler om at The Zodiac Killer muligens stjal et barns identitet, flyttet til en annen del av USA og startet med drapene igjen. 
Mannen har en viss likhet med politi tegningene, og han stjal identiteten til et barn ved navn Joseph Newton Chandler som døde i 1945. Denne mannen bodde i California da The Zodiac herjet byen, og han flyttet til Ohio i 1979. På den samme tiden startet en drapsraid i Ohio, hvor unge par ble drept - ikke veldig ulikt The Zodiac Killer. Mannen tok sitt eget liv i 2002.Kan denne mannen ha vært The Zodiac Killer?

Alle teoriene er gode - noen med mer beviser enn andre. Muligens er ingen av dem seriemorderen, og det får vi heller kanskje aldri vite. Det er fascinerende hvordan uløste drapssaker får fantasien i gang hos oss mennesker. Det er få ting som engasjerer mer, og de mest "populære" uløste drapssakene har utallige bøker og filmer skrevet om seg. Det er de eldre uløste drapssakene som er mest populære, og det er kanskje ikke like lett å slippe unna med drap i dag, takket være den gode teknologien vi har.


Hvem tror du The Zodiac Killer var? Har du en annen god teori enn dem skrevet her?

#krim #kriminteressert #thezodiackiller #mysterie #drapssak

Kilder: zodiacsolved.com, ranker.com, wikipedia, moviepilot.com, biography.com, history.com og criminalminds.wikia.com. Bilder: thebrotalk.com, The Zodiac Revisited, Penn State, Wikisource og nymag.com.

Lesja-saken

Det var en kald februardag i 1987, nærmere bestemt den 10 februar. Ingrid Marie Skotte var på vei til sentrum i Lesja, for å møte kjæresten sin. Så langt kom hun aldri. Unge Ingrid Marie på bare 14 år fikk en grusom slutt på livet denne dagen. Hennes fremtid ble brått avsluttet på verst tenkelige måte, og igjen satt familie, venner og et bygdesamfunn i sjokk.

Saken får enorm oppmerksomhet i norske medier. Familien ber flere ganger om at dem som vet noe om Ingrid Marie må melde seg til politiet. 
Den 12 februar 1987 lyder VG's forside slik; "Skulle noen holde min datter fanget, ber jeg: slipp henne fri!", den desperate uttalelsen kommer fra faren til Ingrid Marie. 

Ingrid Marie valgte å haike til Lesja sentrum denne dagen. Hun skulle møte kjæresten sin på en kafé kl 17.00, men hun møtte aldri opp. Politiet kontaktes senere den kvelden, og de forstår raskt at noe kriminelt må ha skjedd.

Mange observerer Ingrid Marie mens hun vandrer haikende langs veien til sentrum. Flere mener de har sett at en rød bil plukker henne opp. Store leitemannskaper blir satt i gang, og politiet kan etterforske rundt denne røde bilen som flere har nevnt. 

Mange dager går uten at Ingrid Marie blir funnet. Bygdesamfunnet blir mer og mer skremt, og familien sitter igjen uten svar. Ikke før 21 mars blir en kropp funnet langs Dyrkornstranda på Sunnmøre. Avstanden til Lesja fra Stordal og Dyrkornstranda er over hele to timer med bil. Allikevel viser det seg at personen som er funnet er Ingrid Marie. 

Obduksjonen viser at Ingrid Marie har blitt voldtatt og kvelt. 

  

Det har kommet inn tips til politiet om at en mann ved navn Per Otto Stenvåg kan stå bak drapet på den unge jenta. Politiet tar ham inn til avhør, og den 29 april tilstår han. Per Otto var en vanlig mann, og han hadde barn med sin kone som han på daværende tidspunkt hadde skilt seg fra.

I oktober 1987 ble Per Otto dømt til 21 år i fengsel, noe som er veldig mye sett i betrakning til andre som har blitt dømt for drap i Norge. Han sonet aldri hele straffen sin, han tok livet av seg et knapt år senere. Per Otto hang seg i fengselscellen. Om han hang seg fordi han ikke kunne leve med ugjerningen sin, eller av andre grunner, får vi aldri vite.

Kilder: dagbladet, VG, wikipedia og adressa.no. Bilder: kxweb.no og scanpix.no.

#kriminteressert #truecrime #krim #norge

Podcast anbefaling

I dag tenkte jeg at jeg skulle komme med en Podcast anbefaling. Det er ingenting som er bedre enn å skru på en god podcast på en lang biltur eller hjemme i sofaen når man er lei av tv'en eller en bok. Kryp under teppet og la deg engasjere av noen ekte true-crime mysterier!

 

Jeg har selv hørt på både podcasten Uløst og Konpirasjonspodden. Begge to er podcaster som treffer meg og som jeg synes er interessante. Begge handler om mysterier, men på hver sin måte.

Sesong 2 av Uløst handler om Therese-saken. Podcasten inspirerte meg til å skrive dette innlegget om Therese. Denne saken er jo veldig interessant, og uhyre trist. Uløst får også noen få nye tips og nye ting å utforske. Anbefales virkelig. Sesong 1 handler om Birgitte Tengs-saken. Sesong 1 har jeg ikke hørt på enda, men jeg tviler ikke på at den er minst like bra som sesong 2.

Det som også er interessant med denne podcasten er at journalistene reiser rundt å etterforsker, og vi som publikum er med dem hele veien. Det er også mange intervjuer med folk som kjente til jentene og familiene deres.

Lytt til Uløst her.

Har du noen teorier på hva som kan ha skjedd med Therese? Eller hvilken nåværende teori setter du mest lit til? Legg igjen en kommentar, vil gjerne høre synspunktet ditt!

Konpirasjonspodden er ganske annerledes enn Uløst. Konpirasjonspodden handler om som navnet tilsier, konspirasjonsteorier. Her kan du lytte til alt mulig fra konspirasjonsteorier rundt Elvis, prinsesse Diana og tidsreiser, til konspirasjoner rundt Area 51.

To menn (Fredrik Sjaastad Næss og Bjørn-Henning Ødegaard) undersøker teoriene, presenterer dem, og ødelegger dem med gode bevis på hvorfor teoriene ikke kan stemme. Men, det er da noen teorier som er vanskelig å motbevise også.. 
Jeg anbefaler virkelig episoden om Jan Wiborg, som fikk meg til å undre. Denne saken har jeg lyst til å skrive om selv! Episoden kan du høre her.
Ellers kan du høre alle de andre episodene fra Konspirasjonspodden her.

Lytt og nyt!

#truecrime #konspirasjon #kriminteressert #krimblogg #crimeblog #krim #podcast

Bilder fra acast.com og vg.no

Faiza-saken

I februar 2010 fikk politiet et telefon fra en desperat, ung kvinne innelåst i et bagasjerom. Telefonsamtalen kom fra Faiza Ashraf. Hun ble kidnappet fra en bussholdeplass i Bærum den 3 februar. Tre uker senere ble hun funnet drept i nærheten av Asker. Dette er historien om Faiza.

Faiza var på vei til jobb den dagen hun ble kidnappet. Politiet klarte ikke å spore samtalen da hun ringte dem fra bagasjerommet. Faiza nevnte navnet på den hun trodde sto bak kidnappingen da hun ringte, noe som hjalp saken videre, hun ga også en god beskrivelse av mannen som kidnappet henne. Shamrez Khan og Håvard Nyfløt ble fengslet for drapet, jeg velger å publisere navnet på gjerningsmennene fordi det uansett er så enkelt å finne på nettet. Nyfløt ble dømt til 17 års fengsel (for kidnapping og drap), og Khan fikk 8 år (for kidnapping med døden til følge). 

Håvard tok på seg oppdraget å kidnappe Faiza. Han innrømte drapet, men påsto at det var et uhell. Faiza ble funnet nedgravet i en skog i Asker. 

Khan var forelsket i Faiza, men hun avviste ham gjentatte ganger, noe som resulterte i trusler og forfølging fra Khan sin side. I følge Nyfløt skulle han bare kidnappe Faiza slik at Khan skulle få prate med henne. Denne forklaringen trodde ikke retten på, de mente at planen var å drepe henne. Khan hadde også tatt kontakt med flere rusmisbrukere året før drapet, for å prøve og få dem til å kaste syre i ansiktet på Faiza. Det viste seg også at Nyfløt gravde graven i Vestmarka i Asker flere dager før drapet fant sted. Faiza ble frarøvet livet på verst tenkelige måte, kun fordi hun avviste en mann som var forelsket i henne. Det kan virke som at Khan tenkte at hvis han ikke fikk henne, så skulle ingen andre få henne heller.

Nyfløt skyldte masse penger, og en av forklaringene hans til politiet var at han følte han måtte drepe henne på grunn av gjelden. Khan skal ha krevd at Nyfløt gjort opp gjelden sin, og det kan være grunnen til at den daværende 25 åringen valgte å ta livet av Faiza. 

Selv om drapet etter all sannsynlighet var planlagt, fikk Khan allikevel alt for kort fengelselsstraff. Planleggingen var vanskelig å bevise. Drapet hadde nok aldri funnet sted hadde det ikke vært for Khan, derfor er det merkelig at han fikk så kort straff. Bare 8 år for bestillingen og planleggingen av drapet på en 26 år gammel kvinne. 

Nyfløt endret forklaring gjentatte ganger. En annen merkelig forklaring som Nyfløt kom med, var at han egentlig planla å drepe Khan med Faiza som vitne. Nyfløt var stor tilhenger av tv-serien Dexter, som handler om en seriemorder som tar livet av kriminelle. Han mente at når Khan kom med forespørselen om kidnapping, så anså Nyfløt han som en ond mann som måtte tas av dage. Grunnen til at det ikke gikk som planlagt, var fordi Nyfløt bandt en strips rundt halsen på Faiza, en strips som satt altfor stramt og resulterte i kvelning.

Det er helt grusomt at så mange kvinner blir drept av menn verden over. Ofte er det sjalusi og hevngjerrighet som gjør at de utfører drapet.

Hva får menn til å ta livet av kvinner kun fordi de ikke vil ha dem? 

#truecrime #kriminteressert #norge #krimblogg

Kilder: VG, Aftenposten, Dagbladet og Nrk.  Bilder: tv2.no og vg.no.

La heksen brenne! Del 3

Les del 1 her og del 2 her

Jeg har i de to tidligere innleggene gått inn på hekseprosessene i Norge og i Salem. I dag tenkte jeg at jeg skulle skrive litt om dagens hekser, og hvordan interessen er for dette i dag. Ikke at det og være heks i dag er noe kriminelt, siden denne bloggen her stort sett handler om kriminelle handlinger, men noen ganger er det gøy å gå litt utenom det jeg vanligvis skriver om.

Jeg har inntrykk av at Wicca er en stor del av heksenes hverdag den dag i dag, i 2001 var det visstnok 408.000 voksne som trodde på Wicca i USA. Wicca er en nyhedensk-religion og den ble grunnlagt av Gerald Gardner. Siden Wicca oppsto i 1946 har den utviklet seg i flere forskjellige retninger, det er også store forskjeller i Wicca i landene rundt om i verden. Det alle retningene innen Wicca har til felles, er en tro på flere guder, både fra gresk og egyptisk mytologi, noen henter også inspirasjon fra buddhismen og hinduismen. Det er også vanlig å tro på reikarnasjon og karma. 

Jeg fant dette utdraget fra "Guddinens erklæring" i "Skyggenes bok" på en nettside, som sier litt om hvordan Wicca skal utføres:

"Når dere trenger noe som helst, en gang i måneden, og best er det hvis månen er full, da skal dere samles på et hemmelig sted og tilbe ånden av Meg som er Dronning over alle Hekser. Der skal dere samles, dere som er villige til å lære all heksekunst, men som ikke enda har vunnet dens dypeste hemmeligheter; til disse vil jeg lære ting som fremdeles er ukjente. Og dere skal være fri fra slaveri, og som et tegn på at dere er virkelig fri, skal dere være nakne i deres ritualer; og dere skal danse, synge, feire, lage musikk, alt i hyllest til meg (...)"

De fleste som tror på religionen kaller seg hekser, og praktiserer det de mener er heksekunst. Det finnes det som kalles en "sirkel", en gruppe med 13 medlemmer hvor alle er hekser. De samles blant annet til måneritualet, og de gjennomfører da kanskje det som er beskrevet ovenfor her. 

Wicca er en naturreligion, og et rituelt fellesskap. Noen grupper praktiserer de samme ritualene, men de kan også lage sine egne. Vanligvis åpnes et ritual med en påkalling etter Guden og Gudinner. De mener også at det hellige er her og nå, og ikke etter døden. 

Hvis man kan si at hekser har en "bibel", så må det være The Book of Shadows, eller svarteboken. En Book of Shadows er en bok som inneholder religiøse tekster og instrukser for trolldom. Han som grunnla Wicca, Gerald Gardner, lagde en "skyggenes bok" mellom 1940-1950- tallet. Svarteboken er det norske navnet på en trolldomsbok som også går under navnet Cyprianus. Denne boken inneholder visstnok trylleformler som gir heksen stor makt. Det finnes flere svartebøker, og mange av disse er basert på en dansk svartebok fra 1600-tallet, så dette går langt tilbake i tid! Den dag i dag skal det visst være flere som eier en svartebok og tar denne i bruk.

Aftenposten skrev en interessant sak i 2011, da hadde blant annet Märtha Louise uttalt seg at hun ville bli brent på bålen hvis hun levde for noen hundre år siden, og det stemmer kanskje hvis vi tenker på de påståtte møtene hun har hatt med engler. Videre siterer Aftenposten historikeren og hekseprosess-eksperten Rune Blix Hagen som mener at de siste 50 årene er det blitt drept like mange hekser som i Europa på 1600-tallet. Hvordan dette henger sammen og hvor han har tatt tallene sine fra er jeg ikke sikker på. Men det praktiserer visstnok dødstraff for hekser i flere land enda, flere steder i Afrika og Asia brennes mennesker på bål etter beskyldning om svart magi.

Nrk skrev i 2014 om en mann fra Ålesund som mente han var heks. Religionen til mannen var den samme som for flere andre hekser - Wicca. Han mener at alle kan tro på Wicca og at dette er en ufarlig religion. Han sier at han tror på gode tanker og god energi, og utfører gode ritualer. Det er ikke noe svart magi som praktiseres hjemme hos denne mannen. Litt spennende hadde det jo vært om dagens hekser var litt mer "skumle" enn de fremstår som. 

Nettavisen møtte også en heks for noen år tilbake. Heksen kalte seg Tussmelda og kledde seg ut i både kappe og heksehatt. Tussmelda mente hun healet folk, og hun brukte både urter og krystaller i ritualene sine. Hun drev også med noe vi alle kjenner fra Åndenes makt, nemlig å drive ut døde ånder ut av huset til folk. Ikke nok med det, Tussmelda kunne også spå fremtiden din og se hvilke egenskaper et menneske var i besittelse av. 

Jeg husker også at Insider på Fem hadde en episode hvor programlederen fikk møte moderne hekser. Hun var også med på et rituale som blant annet gikk ut på å skjære seg selv i hånda, ens eget blod var en viktig del av ritualet.

For meg så virker Wicca som en harmløs religion den dag i dag, og heksene er ikke så skumle som de fremsto som på 1600-tallet. Noe annet jeg lurer på, er om ritualene faktisk gjør nytte for seg. Kan man heale noen? Kan man gjøre livet til andre bedre ved hjelp av ritualer? Det er vel ingen som kan gi et sikkert svar på det, men spennende er det likevel. Hva tror dere lesere, finnes det hekser i dag som er i besittelse av en kraft vi andre ikke har?

Margaret Hamilton (1902-1985) in the role of Miss Gulch, The Wicked Witch of the West, in the musical 'The Wizard of Oz', directed by Victor Fleming for MGM.

Kilder: snl.no, idun.wicca.no, wikipedia, magic.no, Aftenposten, religioustolerance.org og nrk.no. Bilder: Pinterest, bt.no og slate.com

La heksen brenne! Del 2

Les den første av tre deler om hekseprosessene her.

Elizabeth gikk fort hjemover. Anne hadde anklaget henne for trolldom! Hun kunne ikke tro det, hva ville skje med henne nå? Ville resten av folket tro på Annes anklagelser? Ville hun, som så flere andre den siste tiden, bli brent på bålet? Elisabeth kunne ikke forestille seg en verre død. Grusomme, slikkende og glohete flammer som langsomt sluker hele kroppen i en pinefull død. Alle snakket om helvete og slikt, at bålbrenningen av disse stakkars kvinnene var en smakebit på det som ville komme etter døden. Elizabeth visste ikke helt om hun trodde på helvete, hvorfor skulle Gud, som skulle være barmhjertig, utsette uskyldige kvinner for slik ondskap? Elizabeth ristet av sinne, at Anne våget å anklage henne! Kun fordi hun hadde hjulpet kua på nabogården etter lang tid med sykdom. Visst hadde Elizabeth hjulpet kua, men det var med omsorg, urter og god næring, ikke trolldom! Hun var bekymret for det som ville komme.

Kanskje var det denne redselen flere kvinner satt inne med rundt hekseprosessene i Salem i tiden fra år 1692 og frem til år 1693.

20 mennesker ble tatt livet av, 14 av disse var kvinner. De fleste ble hengt. Hekseprosessene i Salem er et godt eksempel på massehysteri. 

I februar 1692 begynte det hele. To små jenter, Betty Parris (9 år) og Abigail Williams (11 år) fikk stadig vekk anfall, de hylte og skrek og hev ting rundt seg. Jentene lagde merkelige lyder og krabbet under møbler. Jentene mente at det føltes som om noen stakk nåler i dem. En lege kunne ikke finne noe galt ved jentene. Flere unge jenter begynte å oppføre seg på samme måte som Betty og Abigail.

Tre kvinner ble arrestert og anklaget for å begå hekseri mot de to små jentene og flere andre barn i landsbyen, de arresterte var Sarah Good, Sarah Osborne og en slavekvinne ved navn Tituba. Sarah Good ble anklaget på grunn av ryktet hennes, Sarah Osborne deltok sjeldent på gudstjenester og det kan være en av grunnene til at hun ble anklaget. Tituba, som var en indianer, ble mest sannsynlig anklaget på grunn av etniske forskjeller mellom henne og resten av landsby-beboerne, hun ble også anklaget for og ha tiltrukket seg barn med fortryllende historier. 

Flere anklager fulgte, Martha Corey, Dorothy Good og Rebecca Nurse var de neste som ble utsatt for grusomme beskyldninger. Martha satt blant annet spørsmålstegn ved Betty og Abigail sin forklaring, og Martha fikk dermed oppmerksomhet. Martha og Rebecca var begge medlemmer av kirken, og derfor ble innbyggerne i landsbyen bekymret. Hvis de to kunne være hekser, så kunne hvem som helst være det!

Dorothy Good er et eksempel på "arvelig-trolldom", hun var bare 4 år og datteren til Sarah Good. Men anklagene stoppet ikke der, 36 personer ble anklaget og fengslet etter dette, og flere fulgte. Det var rett og slett et hysteri, og en liten feil begått av en innbygger ble fort til en anklagelse om at personen kunne være trollmann eller trollkvinne. Det er i dag vanskelig å fortstå hvordan man kan dømme noen til dødstraff uten noen form for beviser, til og med for noe så svevende som trolldom!

The execution of Bridget Bishop (ca.1632 - 1692), the first woman executed on charges of witchcraft at Salem, 1692 (Photo by Briggs Co./George Eastman House/Getty Images)

Hvis en innbygger mente at sykdom eller død var forårsaket av trolldom, kunne innbyggeren sende inn en klage. Hvis klagen ble antatt og være troverdig, ble den beskyldte personen arrestert. Heksen ble tatt til avhør, og ble ofte presset til å innrømme skyld. Heksen fikk så en rettssak, og det var det sjeldent nåde å finne. Man kunne bli dømt for enten å begå trolldom, eller inngå en kontrakt med djevelen. 

I Salem var det 4 datoer hvor personer ble tatt livet av etter retten dømte dem til dødsstraff; 1 person ble drept 10. juni 1692, 5 personer ble drept 19. juli 1692, enda 5 personer ble drept 19. august 1692 og til slutt 8 personer ble drept 22. september 1692.

Noen hekser ble også dømt, men slapp unna dødsstraff så lenge, fordi de var gravide. 

Som en dømt heks ble man meldt ut av kirken og man fikk ikke en verdig begravelse. Etter henrettelsen var gjennomført ble alle hevet i en massegrav. En legende sier visstnok at familiene til de henrettede heksene, hentet kroppene demmes etter mørkets frembrudd, og begravde dem i umerkede graver på familie eiendommene.

En 81 år gammel mann, ved navn Giles Corey ble også anklaget for trolldom. Han nektet å innrømme skyld, og ble derfor utsatt for en grusom tortur kalt "peine forte et dure". Det gikk ut på at steiner ble plassert på brystet hans til han ikke lenger kunne puste. Etter to dager med denne torturen døde Giles uten å innrømme skyld. Det sies at hans død var en protest mot rettssystemet. Dette sier litt om hva slags behandling de påståtte heksene ble utsatt for, de fleste ville nok innrømt skyld når de blir utsatt for slike torturmetoder. 

I dag har vi heldigvis mer kunnskap enn på 1600- tallet, og hekser blir som oftest sett i tv-serier og filmer. I Salem finnes det et historisk museum for hekseprosessene. Selv om det er flere hundre år siden er det ikke vanskelig å forestille seg hvordan panikken spredte seg i landsbyene rundt om i verden. Hvis naboen ikke likte deg kunne det fort føre til en anklage om bruk av trolldom. Og hvordan kunne man forsvare seg selv når man ble torturert for å innrømme skyld? 

I morgen kommer siste del i denne "mini-serien", og da skal jeg se litt nærmere på hekser den dag i dag. Det finnes de der ute som mener at de er hekser, og det er fortsatt stor interesse rundt temaet. Stay tuned!

Kilder: history.com, smithsonianmag.com, wikipedia og historyofmassachusetts.org. Bilder: snl.no og dagblog.com.

La heksen brenne!

Hekseforfølgelsen verden over er noe som alltid har interessert meg. At uskyldige kvinner som drev med sykdomslære, urter og andre helsekost-produkter som vi ser på som normale i dag, ble drept for det, er helt utrolig!

I dag blir hekser sett på som underholdning. Mange kler seg ut som heks på Halloween, og vi ser flere tv-serier og filmer basert på "moderne hekser", det er til og med noen som mener at de faktisk er hekser den dag i dag. Men en beskyldning for og være heks kunne få alvorlige konsekvenser for noen hundre år siden.

Beskyldningene mot heksene var at de hadde begått trolldom, folk mente at heksene kastet sykdom og død rundt på mennesker og dyr. Den vanligste beskyldningen gikk ut på at heksene brukte svart magi som skapte dårlig vær, og dermed dårlige avlinger eller tap av sjøfolk på havet. Det ble også påstått i noen tilfeller at heksene hadde inngått pakt med djevelen, og dette førte til dødsstraff.

Det var mest vanlig å anklage folk for hekseri i perioden 1400-1700-tallet. Men kjernetiden for hekseforfølgelsen var i Europa fra 1570 til 1680. Omtrent så ble rundt 60.000 personer dømt til døden for hekseri, dette i Europa og Nord-Amerika. Den største andelen av disse var kvinner. I Norge var det Nord-Norge som var mest aktive i å dømme "hekser" til døden, de sto for omtrent 40% av alle de kjente dommene i Norge.

De vanligste måtene å ta liv av en heks på var ved å brenne heksen på et bål, eller ved den såkalte vannprøven. Ved vannprøven ble heksen bundet og kastet i vannet. Hvis heksen fløt, betydde det at hun eller han var skyldig, hvis heksen sank, betydde det at hun eller han var uskyldig. Man ble ofte dratt opp igjen av vannet, og hvis testen ikke var bestått, kunne man bli brent på bålet.

Grunnen til at forfølgelsen av hekser gikk mest utover kvinner var kanskje den vrangforestillingen om at kvinner lot seg enklere friste av djevelen. Hadde det ikke vært for den enorme gudfryktigheten og det at kristendommen sto sterkt i folk, er det ikke sikkert at hekseforfølgelsen hadde skjedd. Noen mente at single kvinner og enker hadde lettere for å søke tilfredstillelse hos demoner. Familien, ekteskapet og husholdet beskyttet dem ikke, og dermed kunne man lokkes av djevelens fristelser. Det hendte også at man mente at trolldommen gikk i arv. Barn som var dømt i heksesaker var ofte i familie med allerede dødsdømte hekser.

En av kvinnene som ble dømt for hekseri var Ragnhild Tregagås. Ragnhild ble dømt i år 1324 i Fusa, ved Bergen. Hun ble dømt for kjærlighetsmagi, og blodskam (eldre ord for incest). Ragnhild tilsto, men hun ble ærklært utilregnelig og hun slapp unna med en bot.

I Norge er det registrert 50 dødsdommer mot menn og litt over 250 mot kvinner. Det finnes dokumenter som viser at rundt 770 mennesker ble beskyldt for en type trolldom som ble tatt videre til retten. I forhold til resten av Europa og folketallene i Norge på den tiden, så hadde Norge en høy andel hekseri-anklagelser. Trolldomslovene ble ikke opphevet i Norge før i 1842, noe som er overraskende sent!

Man tror at den første heksebrenningen fant sted i Skiensområdet rundt år 1570. Den siste vi vet om som ble dødsdømt for hekseri var Johanne Nielsdatter, hun ble dømt i år 1695. Det er ikke mye informasjon som kommer frem om Johanne, men det er antatt at hun var en såkalt "værheks", som påvirket været. Hun skal ha tilstått og tatt livet av 4 mennesker. Hun skal visst nok også ha hatt sin egen personlige demon (som var svært vanlig på den tiden) med navnet Knut.

Andre personer som vi vet om, var blant annet Barbro Bjelland. Hun ble fengslet i år 1622. Beskyldingen var at hun hadde inngått en pakt med djevelen, og hun ble dømt til brenning på bålet. Barbro hadde innrømt at hun kunne påkalle både djevelen og smådjevler. Før stakkars Barbro ble brent, fikk noen i oppgave å torturere henne. Munnen hennes ble tvunget åpen av en fjør, og hun ble så plaget med glødende tenger. Dette ble gjort fordi Barbro skulle forstå hvordan helvete var.

Foruten den grusomme torturen som Barbro ble utsatt for, var det også vanlig i Norge før å bruke den såkalte "strekkbenken". I år 1608 var det kjent at en heks ble strekt på strekkbenken. 

Følg med i morgen og les om hekseforfølgelsene i blant annet Salem, et beryktet sted for hekseprosessene! 

Les en del av utdraget fra innlegget som blir publisert i morgen:

"Elizabeth gikk fort hjemover. Anne hadde anklaget henne for trolldom! Hun kunne ikke tro det, hva ville skje med henne nå? Ville resten av folket tro på Annes anklagelser? Ville hun, som så flere andre den siste tiden, bli brent på bålet? Elisabeth kunne ikke forestille seg en verre død. Grusomme, slikkende og glohete flammer som langsomt sluker hele kroppen i en pinefull død. Alle snakket om helvete og slikt, at bålbrenningen av disse stakkars kvinnene var en smakebit på det som ville komme etter døden. Elizabeth visste ikke helt om hun trodde på helvete, hvorfor skulle Gud, som skulle være barmhjertig, utsette uskyldige kvinner for slik ondskap? Elizabeth ristet av sinne, at Anne våget å anklage henne! Kun fordi hun hadde hjulpet kua på nabogården etter lang tid med sykdom. Visst hadde Elizabeth hjulpet kua, men det var med omsorg, urter og god næring, ikke trolldom! Hun var bekymret for det som ville komme."

Kilder: snl.no, erlingjensen.net, forskning.no og uniforum.uio.no. Bilder: snl.no, travel-finnmark.no og historienet.no.

Sporløst forsvunnet

Daglig forsvinner det personer verden over. Hvor blir det av alle disse? Er de fleste utsatt for en kriminell handling eller har de forsvunnet av fri vilje?

Årlig mottar det norske politiet rundt 1800 meldinger om savnede personer. De fleste blir funnet og saken får en oppklaring, men mange saker står fortsatt uoppklart i Norge i dag.

Hovedgrunnen til at noen forsvinner er psykisk sykdom, men noen forsvinner også fordi de ønsker å starte et nytt liv,  og noen er utsatt for noe kriminelt. I oktober 2014 var det 619 savnede personer i Norge og 57 uoppklarte drapssaker. Statistikken rundt om i verden er betraktelig mye høyere. I følge USA Today er 90.000 personer savnet til enhver tid i USA, og en tredjedel av drapssakene i USA forblir uoppklarte. Ser vi på statistikken i andre land, har vi helt klart en god rate på antall oppklarte drap i Norge.

Det er ingen tvil om at forsvinnssaker hvor den som er forsvunnet er en stor belastning for pårørende. Ikke bare sitter de igjen med spørsmålet om hvor vedkommende befinner seg, men de lurer også på om vedkommende fortsatt lever. 

Hvis man går inn på Wikipedia og ser på oversikten over uoppklarte drapssaker i Norge finner man en ganske lang liste, en liste med drapssaker som går helt tilbake til 1934. 

Saken fra 1934 handler om Edward Rustad, og saken blir omtalt som Norges første "gangsterdrap". Hollekim saken er også et av mange mysterier i vårt langstrakte land, Astrid Aardal forsvant i januar 1958 og ble aldri funnet. Sigurd Hollekim tilsto drapet i 1963, men advokaten hans mente at tilståelsen var falsk og Hollekim ble dermed frikjent av retten. Men hvor ble det av Astrid Aardal?

Det er merkelig å tenke  på at noen kan være forsvunnet i 59 år uten at et lik eller spor fra personen blir funnet. Hvis man forsvinner av egen fri vilje, var det kanskje enklere for 50 år siden enn i dag. I dag er det kameraer og mange andre elektroniske spor som kan legges igjen. I tillegg blir det store medieoppslag når spesielt unge personer forsvinner. Bildet av personen kan blir spredt over hele verden, men for 50 år siden ble det nok ikke spredt mange bilder rundt omkring av forsvunnede Astrid. 

Videre følger flere saker, blant annet drapet på Ronald Ramm, som du kan lese mer om her, forsvinningen rundt Therese Johannessen og drapet på Trude Espås. Alle sakene er forferdelige saker som er et bevis på at vi mennesker kan være ganske så grusomme. Og et sted der ute sitter flere drapsmenn, som kanskje ikke engang har dårlig samvittighet for det de har gjort. Det sitter også pårørende der ute, som kanskje aldri vil få svar.

#truecrime #kriminteressert #krimblogg #crimeblog

Hvor ble det av Bjarne Eide?

Det er 17 år siden Bjarne Eide forsvant. 17 år uten svar for familien hans. For hva skjedde egentlig med Bjarne?

18 juni 2000 var Bjarne på fest på Karmøy. Han forlot festen for å ta en taxi til sentrum med vennene sine. Taxien kom, men Bjarne oppdaget at han hadde glemt lommeboka si. Han gikk tilbake til festen, men lommeboka var ikke å finne. Den siste sikre observasjonen av Bjarne er på en sykkelsti sørover på øya. En rekke personer så Bjarne på sykkelstien, og flere sier at han så medtatt og "jævlig" ut, men hva som menes med "jævlig" har familien aldri fått svar på. Men det ble også sagt at det så ut som Bjarne ikke hadde det bra.

Familien sitter igjen uten et spor, ingen grav å gå til. Hvordan kan noen sporløst forsvinne?

For noen år tilbake fikk broren til Bjarne et nytt tips i saken. Broren hans hadde blitt observert på et sted som heter Avaldsnes en gang mellom kl. 23.00-02.00 den natten han forsvant, men ingen vet hva han gjorde der. Tipset gikk ut på at Bjarne hadde banket på døra til tipseren, og at hans datter visste hvem Bjarne var. Bjarne ble også observert på stedet Torvastad senere på natten.

Familien uttalte i år 2002 at de er sikre på at noe kriminelt skjedde med Bjarne, og at vitneforklaringer og andre spor er fulgt dårlig opp av politiet.

Omtrent på samme tid som observasjonene av Bjarne ble gjort på sykkelstien, får en venninne av Bjarne en tekstmelding på sin mobil. Det tyder på at avsenderen av teksmeldinga kanskje ønsker å ta sitt eget liv. Man tror at tekstmeldingen er fra Bjarne, siden han tidligere på kvelden får låne telefonen til en kamerat, ettersom hans egen mobil er borte. Broren til Bjarne tror at noen andre også kan ha sendt tekstmeldingen.

En av teoriene til familien er selvmord, men samtidig uttaler de at de trodde de kjente Bjarne godt nok til å vite at han ikke kunne ha tatt livet av seg. Før Bjarne forsvant, forsvant også en kamerat av han. Bjarne sa den gangen at det å ta liv av seg uten at noen kan finne deg var det verste man kunne gjøre mot venner og familie. Hvorfor skulle Bjarne da valgt samme metode selv?

I 2001 kom et nytt spor i saken. En sko som muligens tilhørte Bjarne blir funnet ved en båthavn. Det ble ikke funnet DNA på skoen, og den bar preg av å ha ligget lenge i vannet. Tilhørte denne skoen Bjarne? Betyr det i så fall at han enten tok sitt eget liv, eller ble offer for en kriminell handling, for og så havne på sjøen?

Saken om Bjarne gikk på Åsted Norge sent i september. Etter sendingen fikk broren hans et nytt tips i saken, tipset går ut på hva som skjedde på Torvastad den natten han forsvant.

Vi får håpe Bjarnes familie en dag få svar på hva som har skjedd.

#truecrime #kriminteressert #krimblogg

Kilder: nrk.no, hnytt.no, vg.no, tv2.no. Bilde: Haugesunds avis.

Hva skjedde med Ragnhild Kamilla Sandvold?

Hei alle trofaste, fine lesere!

Nå er det lenge siden jeg har vært aktiv, de har vært sommerferie, og jeg har fått ny jobb siden sist. Da har bloggen dessverre kommet litt i andre rekke. Men jeg ser at dere fortsatt er innom, og det er veldig hyggelig. Vi starter uka med et nytt mysterium!

I 1999 døde Ragnhild Kamilla Sandvold, og det hele er et stort mysterium.. hun skulle reise på leirskole med barna sine i juli 1999, hun hadde pakket og gjort alt klart. Både Ragnhild og barna gledet seg til turen. Men dagen før de skulle dra, den 9 juli 1999, ble Ragnhild funnet død i sitt eget hjem, nedfrosset i fryseren.

Det er usikkert når Ragnhild havnet i fryseren, men hun kom hjem natt til 8 juli mellom kl. 01.30 og 09.30, en eller annen gang i løpet av den tida har noen drept Ragnhild. Politiet mente nemlig at Ragnhild hadde begått selvmord, men det er da en merkelig måte å begå selvmord på? Familien mente blant annet at dette var ikke en måte Ragnhild kunne ta livet av seg på, nettopp fordi hun led av klaustrofobi. I tillegg tar det lang tid før noen dør av å ligge i en fryseboks, såpass lang tid at enhver person ville nok angret seg, og kommet opp igjen av fryseboksen.

Det er flere grunner til at familien mistenker at noen står bak drapet på Ragnhild, og jeg holder med dem i den teorien.

- En pappeske sto oppå lokket til fryseboksen. Man kan jo selvsagt åpne lokket og legge seg nedi fryseboksen uten å fjerne pappesken, men hvorfor skulle man det?

- Ragnhild hadde en snor knyttet rundt venstre håndledd. Mye tyder på at hendene hennes var bundet sammen, men at hun fikk løs den ene hånda. Det er i tillegg blitt funnet DNA på snoren, fra en mann.

- Den siste som stå Ragnhild i live forteller at hun ikke hadde noen synlige skader. Likevel blir Ragnhild funnet med et sår på munnen, og det stammer fra kort tid før hun døde.

- Et pilleglass ble funnet i peisen, det ble ikke gjort noen nærmere undersøkelser av pilleglasset.

- Det er mulig at Ragnhild ikke var ved bevissthet da hun ble lagt i fryseboksen. Det ble funnet store mengder beroligende middel i kroppen hennes.

- Flere ting var vekk fra hjemmet til Ragnhild. Blant annet var det masse mat i fryseren før Ragnhild ble lagt oppi der. Fryseren var tømt for mat da hun ble funnet. Politiet prøvde ikke å finne ut hvor maten hadde blitt av.

Selv om det var mye som tydet på at døden ikke var selvforskyldt, henla politiet saken. Politiet har fått mye kritikk for hvordan de taklet saken, og tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen har sett på saken på nytt. Han tror ikke Ragnhild tok sitt eget liv.

Grunnen til at politiet også jobbet ut i fra teorien om at Ragnhild tok sitt eget liv, var fordi hun hadde prøvd på dette tidligere. Hun slet lenge med rusproblemer, og hadde en historikk med selvmordsforsøk, men da hun ble funnet død hadde hun vært rusfri lenge - og hun så lyst på livet. Er det slik i Norge at fordi man tidligere har hatt problemer med rus og depresjon, at saken ikke blir tatt seriøst hvis man blir funnet drept? For meg er det helt innlysende at Ragnhild ikke tok liv av seg.

Saken får i dag nytt liv, den blir i kveld tatt opp på Åsted Norge. Kan vi få svar på hva som skjedde med Ragnhild?

#truecrime #kriminteressert #krimblogg

Kilder: TV2.no, Fædrelandsvennen og NRK.no. Bilde: TV2.no

Fanget i Nord Korea

En leser ønsket at jeg skrev et innlegg om amerikaneren Otto Warmbier, som satt fanget i Nord-Korea etter og ha stjålet en plakat. Selv om dette ikke er et innlegg man typisk finner på denne bloggen, så er det absolutt relevant. Jeg liker når jeg får ønsker fra lesere (så det må dere fortsette med!), og jeg synes det er gøy å skrive om annet enn bare drapssaker hele tiden, det kan bli litt ensformig. Jeg har valgt å kombinere dette innlegget om Warmbier, og i tillegg skrive litt generelt rundt fangeleire i Nord-Korea, og Nord-Koreas strenge regime. Håper du som ønsket innlegget blir fornøyd, god lesning! :-)

Otto Warmbier var på besøk i Nord-Korea i januar 2016, som turist. Turen var arrangert av det kinesiske reisebyrået "Young Pioneer Tours", de har uttalt på sin Facebook side at de ikke lenger vil sende amerikanere til Nord-Korea, og at risikoen for amerikanere som besøker landet har blitt før høy. 

Da Otto besøkte landet, stjal han en plakat fra hotellet han bodde på, en såkalt propaganda plakat, som finnes overalt i Nord-Korea. Han ble dømt til 15 års straffearbeid for det lille tyveriet, og årsaken var "fiendtlig virksomhet mot regimet". Rettssaken hans varte ikke lenger enn en time. Å stjele noe i Nord-Korea er kanskje ikke verdens best idé, men det kunne nok skjedd med flere av oss. Et ganske så uskyldig tyveri var det riktignok, men det skulle få fatale konsekvenser.

To måneder etter han ble fengslet, havnet han i koma. Myndighetene i Nord Korea hevdet at dette skjedde på grunn av botulisme og en sovepille. Otto lå i koma i over et år for Nord-Korea valgte å slippe han fri på grunn av hans medisinske tilstand. Da han ble sluppet fri og undersøkt i USA, fant de ingen beviser på botulisme. Det er fortsatt ikke avklart hva den alvorlige hjerneskaden Otto kom hjem med skyldes.

Den 19 juni i år døde Otto, bare seks dager etter at han kom hjem igjen. Mange skylder på Nord-Korea for hans død, og foreldrene til Otto tror heller ikke på forklaringen.

Den tidligere presidentkandidaten John McCain beskriver behandlingen av Otto slik: "Otto Warmbier, en amerikansk borger, ble drept av Kim Jong-uns regime. I det siste året av livet, gjennomlevde han det marerittet som det nordkoreanske folk har vært fanget i. 70 år med tvangsarbeid, massesult, systematiske grusomheter, tortur og drap". Dette ble skrevet i en pressemelding på McCain sin nettside.

Det er ikke lett å vite hva som egentlig skjedde med Otto, og etter å ha lett rundt på nettet klarer jeg ikke finne svaret. Kanskje får vi heller aldri vite det. Familien til Otto mener at han ble torturert og mishandlet så omfattende, og at dette er grunnen til at han havnet i koma. Det er godt mulig at dette er sannheten, men det kommer aldri Nord-Korea til å innrømme. Etter undersøkelser i USA viser det seg at hjernen til Otto har omfattende skader i alle regioner, og at dette mest sannsynlig er forårsaket av at blodstrømmen til hjernen er kuttet. Men det er ikke mulig å si hva som kan ha kuttet blodstrømmen til hjernen. Det er ikke funnet andre beviser som kan skyldes vold.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Typiske propaganda plakater i Nord Korea

Rømte fra fangeleir

Men det vi vet, er at det finnes store fangeleirer i Nord-Korea. Her blir man plasser for den minste lille ting, og de fleste er politiske fanger som står opp mot det strenge regimet. I 2011 publiserte VG en artikkel om arbeidet til Amnesty som omhandler fangeleirene. Det de da fant var så alvorlig at Amnesty uttalte at det var det verste de hadde sett på 50 år. I følge satelittbilder visste Amnesty i 2011 at de nordkoreanske leirene var større og hadde flere fanger enn tidligere. Leirene strekker seg over store, øde landområder i provinsene North Hamkyung, South Hamkyung og South Pyongan. Jeg klarer ikke finne eksakte tall på hvor mange som sitter i fangeleirene, men i følge Amnesty er det godt over 200.000.


Det er antatt at Kim Jong-un styrer den totalitære ettparti-staten Nord Korea sammen med en liten politisk og militær elite

Man vet kun om to personer som har klart å flykte fra nordkoreanske fangeleire. En av dem er Shin Dong-Hyuk. Han har gitt ut en bok som heter "Flukten fra leir 14", og i denne boken forteller han om den grusomme behandlingen innenfor leirene. 

Shin forteller i boken at man er i fangeleirene på livstid, og at det er ingen mulighet for å bli løslatt. Man må arbeide hardt, og frem til man dør. Han mener også at vokterne i leiren har lov til å mishandle og voldta fangene, det eneste de får spise er mais, kål og salat.

Politiske fanger og familiene deres blir sent til leirene, og det er ingen rettssak i forkant. Om en først blir fanget i en leir, gjelder det også familien til fangen og tre generasjoner etter. Med andre ord, barn som blir født i leiren må også bli der. Shin var en av dem som ble født i leiren. Han traff sjeldent sin far, og Shin og hans mor fikk aldri noe godt forhold. Han levde med moren sin til han ble 12 år gammel. 

Shin forteller at alle som brøt reglene i leiren måtte dø, og hvis man sladret på en annen fange når de gjorde noe ulovlig, ble man belønnet med mat. Han forteller også om tortur, blant annet ble han torturert selv ved å henge ham over et bål. Han besvimte da kroppen hans begynte å brenne. I 1996 ble han tvunget til å se sin egen mor og bror bli henrettet, de ble tatt av dage fordi de planla å rømme fra leiren.

Shin ble venn med en annen fange i leiren, han fortalte Shin om verden utenfor, og de bestemte seg for å rømme sammen. I 2005 ble Shin og vennen hans satt til å jobbe i nærheten av leierens elektriske gjerde. Det tok lang tid mellom hver gang vaktene gikk forbi dem, og derfor bestemte de seg for å stikke av. Kameraten satte seg fast i gjerdet og døde av det elektriske støten, Shin klarte å komme seg gjennom gjerden ved å bruke kameratens kropp som beskyttelse. Han kom seg til slutt over grensen til Kina. 

Litt om levesettet og politikken i Nord-Korea

Landet er et totalitært diktatur, det vil si et "arvelig diktatur", med et lukket styresett. De ser fortsatt på Kim Il-Sung som sin president, han døde i 1994. Landet har et familiedynasti, og makten går gjennom arv. Den reelle lederen av landet, er lederen for den Koreanske arbeiderparti (KWP). Partiet må til enhver tid ledes av et medlem av "Paektu-Blodslinjen". Kim Jong-un er førstesekretær i KWP, han og hans familie har styrt landet siden 1947. Da Kim Il-Sung kom til makten sørget han for å gjøre Nord-Korea til verdens mest militariserte og lukkede land. 

Da det var valg i Nord-Korea i 2015, opplyste det statlige nyhetsbyrået KCNA at 99,97% stemte ved valget. Det blir sett på som meget alvorlig å ikke stemme ved valg i Nord-Korea, da betyr det at du er i mot regimet. Noe som sikkert kan føre til at man blir satt i fangeleir, for alt jeg vet. I hver valgkrets var det bare ett navn på stemmesedlene, og disse navnene er bestemt av Kim Jong-un og hans regjering. Det er altså ikke et åpent og frivillig valg blant flere partier slik som vi kjenner det her i Norge.

De som leder landet mener at Nord-Korea er et klasseløst samfunn, dette sier de også til sitt eget folk, men virkeligheten viser at det er store forskjeller mellom befolkningen og de som sitter med makten. De fleste nordkoreanere lever i fattigdom og totalt isolert fra resten av verden. Det er en utbredt oppfatning blant befolkningen at Kim Il-Sung var en allmektig ånd som skapte verden, og at Kim Jong-Il kontrollerte været og utførte mirakler blant syke mennesker.

Strøm er det ikke alle i landet som har, de fleste lever nok uten. I 2013 ble det sluppet et satelittbilde som viste at Nord-Korea var helt mørklagt om natten. Det lille som lyste opp var hovedstaden Pyongyang. Dette viste sterke kontraster fra Nord-Korea og resten av verden, og det sier litt om hva slags forhold befolkingen lever under.

Befolkingen har ikke tilgang til internett. Det er under statlig kontroll, også såkalt "intranett" om du vil. Det er stort sett bare regjeringen i landet som har tilgang til det globale internettet. For de fleste er internett-tjenester tilgjengelig gjennom et gratis nettverk som heter Kwangmyong (intranettet), og her kan man blant annet sjekke e-posten sin. I 2014 var det bare rett over 1000 IP-adresser i landet, i følge nytimes.com. 

I april 2017 publiserte VG noen små videoklipp fra deres reise i Nord-Korea, det gir et lite innblikk i hvordan det er det. Se videoene her.

#truecrime #krim #kriminteressert #nordkorea #krimblogg


Kilder: Wikipedia, VG, Dagbladet, Aftenposten, TV2, Amnesty og www.nytimes.com. Bilder: Vimeo, Wikimedia commons, VG og www.adressa.no.

Jeg vet hvor du bor

"Stalking eller forfølging er en sykelig og tvangsmessig opptatthet eller besatthet av en annen person og innebærer at denne andre personen blir forfulgt og utsatt for uønsket oppmerksomhet og annen plagsom atferd."

- Sitat Wikipedia

Hva er stalking?

Stalking blir som oftest utført av en psykisk syk person. Forholdet varierer mellom personen som forfølger, og den som blir forfulgt. Noen ganger kan stalking gå alt for langt, og den som forfølger kan både finne på å voldta eller ta liv av personen den er sykelig opptatt av. Heldigvis er det sjeldent stalking går så langt, men en studie fra 2013 viser at hver åttende norske kvinne opplever en form for stalking i løpet av livet. Det er skremmende mange.

Ikke før i 2016 kom det en lov mot stalking her i Norge, tidligere var det ikke forbudt å følge etter noen eller møte opp på døra til en person som ikke ønsket besøk. Det er vanskelig for dem som blir utsatt for stalking å bli trodd, det er kanskje heller ikke alltid like lett og faktisk bevise at man er blitt utsatt for forfølgelse.

I følge stalking.no er det "høysesong" om sommeren, og de får ofte henvendelser fra fortvilte mennesker. Utenom sommerstid får de gjennomsnittlig en henvendelse om dagen. 

I følge NRK finnes det tre typer stalkere. Det er "familiestalkeren", den personen man har vært i et forhold med, som ikke kan akseptere at forholdet har tatt slutt. Så er det "bekjentskapsstalkeren", som ofte er en person man kjenner eller vet hvem er. Denne personen ønsker gjerne å innlede et forhold med den som blir forfulgt. Også har vi den ukjente forfølgeren, som også er den farligste. Dette er ofte sadister som ønsker å plage. Ofte kan dette ende med vold.

Rundt 2-3% av alle stalking saker ender med drap, skal vi tro en artikkel Dagbladet har skrevet. 

Kjendiser og stalking

Kjente personer er kanskje mer utsatt for stalking enn oss andre. Det er kanskje ikke så rart, når det finnes tusenvis av bilder av dem, i tillegg ser vi dem ofte på tv skjermen. Det kan også være av den farligste type stalking når en kjendis først blir forfulgt, ettersom de ikke kjenner hverandre eller tidligere har vært i et forhold. 

Kathrine Sørland ble stalket i over 2 år. Hennes forfølger trodde at de to var kjærester, stalkeren sendte også sms til Kathrine sin ektemann. Det tok ikke slutt før hun gikk til politiet. 

Vendela Kirsebom har også blitt utsatt for stalking. En amerikansk mann kontaktet henne via post, og han kunne finne på å sende videoer av seg selv hvor han snakket til henne. Posten ble sendt via agenten til Vendela, derfor fant stalkeren aldri ut av hvor hun bodde. Det siste stalkeren sendte henne var en hjemmelaget bombe, og først da ble politiet koblet inn og Vendela fikk beskyttelse. 

Når stalkeren dreper

Noen gang kan stalking gå så langt at det ender med drap. Den amerikanske modellen og skuespilleren Rebecca Schaeffer ble drept av sin stalker. Stalkeren hennes prøvde gjentatte ganger å møte henne, men ble stoppet av sikkerhetsvakter på flere steder. Han fant til slutt ut hvor Rebecca bodde, og han møtte opp på døra hennes. Han ble avvist, og hun ba han aldri møte opp på døra hennes igjen. Stalkeren forlot derfor huset, men møtte opp igjen en time senere, da skjøt han henne.

I 2016 ble The Voice deltakeren Christina Grimmie drept av sin stalker. Hun ble skutt utenfor et konsertlokale hvor hun skrev autografer til fans. Mannen var besatt av henne, og ønsket at de to skulle gifte seg. Han gikk gjennom omfattende operasjoner for at Grimmie skulle finne han attraktiv, blant annet en hårtranplantasjon og en øyeoperasjon. Han gikk også på en streng diett for å gå ned i vekt. Han skal visstnok ha blitt sint og fortvilet da Christina begynte å date en annen mann. Han tok sitt eget liv etter og ha drept henne.


Christina Grimmie ble drept av stalkeren sin i 2016.

Hvordan gjenkjenne stalking

Stalking.no har skrevet ned noen kjennetegn på stalking

 • Vedvarende (forsøk på) kontakt, selv om disse enten avvises eller ignoreres
 • Uønsket og overdreven kontakt via flere medier (oppmøte, telefon, sosiale medier etc)
 • Uinvitert møter opp på bopel, arbeidsplass og lignende
 • Fysisk forfølgelse/overvåking (kjører stadig forbi hjem/arbeidsplass)
 • Informasjonssamling om deg, fra andre enn deg selv 
 • Gaver av «uskyldig» karakter, men med en underliggende mening
 • Sjikane og ryktespredning i ditt eget nettverk
 • Tyveri av ting med affeksjonsverdi og eller «personlige» effekter
 • Innbrudd hjemme eller i bilen, ofte uten at noe blir tatt
 • Hærverk/ødeleggelse av personlige ting
 • Sjikane
 • Trusler
 • Vold

#krim #stalking #truecrime #kriminteressert #krimblogg

Kilder: stalking.no, nrk.no, dagbladet wikipedia, tv2.no og seher.no. Bilder: begge fra Flickr. 

Hvem drepte Marua Ajouz?

18 år gamle Marua forsvant forsvant i 2002. Hun ble meldt savnet da hun ikke dukket opp til en avtale med ei venninne, de to skulle kjøpe julegaver sammen. 

Det har gått 15 år siden drapet, og det er enda ikke blitt arrestert en gjerningsmann. 

Forsvinningen og drapet

Hodet til Marua ble funnet i en skog i Malmö, Sverige ti måneder etter at hun forsvant, og i april i år ble resten av kroppen hennes funnet rett utenfor Malmö. Det har vært flere mistenkte i drapet, blant annet var kjærestens hennes den hovedmistenkte i flere år. Marua overnattet hos kjæresten natten før forsvinningen, men kjæresten har forklart at Marua hadde forlatt leiligheten da han våknet. Han sa han ikke visste hvor Marua hadde gjort av seg da han våknet den morgenen. 

Maruas mobiltelefon viste at hun hadde mottatt en samtale klokken 03.00 den natten hun sov hos kjæresten. I følge svenske aviser vet politiet hvem som ringte henne, og de tror muligens at denne samtalen kan ha ledet til en krangel som igjen ledet til drapet.

Mistenkte i saken

Et vitne fortalte til politiet at kjæresten hadde innrømt at han drepte Marua i leiligheten, og fikk hjelp av en kamerat til å kvitte seg med liket og bevisene. Vitnet fortalte også at Marua ble skutt i hodet, våpenet skal i følge vitnet befinne seg hos Maruas kjæreste eller hos en venn av ham. Våpenet skal også være avbildet på et fotografi. På fotografiet poserer kjæresten og flere av hans venner med våpenet i en sofa, bildet er tatt i kjærestens leilighet. Når kjæresten fikk spørsmål angående denne sofaen, har han svart unnvikende. Sofaen har politiet ikke funnet, og den er svært interessant for dem, de tror at drapet muligens kan ha blitt begått på sofaen.

Da kjæresten ble tatt inn til enda et nytt avhør i 2003 var det også fordi en likhund hadde markert i leiligheten hans. Likhunder markerer kun på et spesielt enzym som slippes fra døde kropper. Men til tross for dette, kunne det aldri bevises fra hvilken kropp dette enzymet kom fra. 

Kjæresten ble varetektsfengslet, men fortsatte å nekte for drapet. På denne tiden ble det utført enda en markering fra en ny likhund, på akkurat samme sted som den forrige markerte. Det var ingen tvil om at et lik hadde befunnet seg i kjærestens leilighet. I følge den svenske "bostadsrättsföreningen" er det ingen som har dødd i leiligheten siden 1970. 

En venn av kjæresten ble også tatt inn til avhør, han var mistenkt for medvirkning til drap, dette skjedde i 2004. Politiet beslagla også en bil som de trodde var innblandet i drapet, som muligens fraktet liket. Kjærestens venn var et dårlig vitne, han var på tiden Marua ble drept, svært påvirket av dop. Han kunne ikke huske eller forklare særlig godt hvor han hadde befunnet seg eller hva han hadde drevet med i tiden rundt drapet. 

I juni 2004 slapp kjæresten ut fra varetektsfengslingen. 

Kan saken bli løst?

Da kroppen til Marua ble funnet tidligere i år, uttalte det svenske politiet at en cold-case gruppe skulle vurdere om saken skulle gjenopptas. Da faren til Marua fikk beskjed om likfunnet, fortalte han til media at det føltes akkurat likt som for 15 år siden, da hodet til Marua ble funnet. Familien sitter selvfølgelig igjen med en stor sorg, og det må være forferdelig for dem at ingen har blitt straffet for drapet. 

Politiet sitter med fem mistenkte personer, også den daværende kjæresten hennes har fortsatt status som mistenkt. 

Forhåpentligvis vil cold-case gruppen se på saken på nytt. Det beste ville vært om den eller de som er innblandet i drapet står frem. 

#krim #truecrime #kriminteressert #norge

Kilder: tv2 og expressen.se. Bilde: expressen.se.

Drepte sin mor og søster mens de sov

I april 2016 ble England rystet av to grusomme drap. Ei da 14 år gammel jente tok liv av sin mor og søster mens de sov, med hjelp fra sin kjæreste. Nå har de to blitt dømt, og politiet og medier har valgt å gå ut med identiteten til de to. De ble i år dømt til 17,5 år i fengsel.

Den forsvarsløse moren og søsteren ble knivstukket i sitt eget hjem. Jenta slapp kjæresten sin inn i boligen gjennom et vindu den natten drapene ble begått. Etter drapene satt jenta og kjæresten seg ned for å se på Twilight filmene, etter at de hadde hatt sex og delt et bad i badekaret.

Motivet

Da de ble funnet av politiet viste de ikke at de angret på drapene. Jenta sa i avhør at hun følte at moren likte søsteren bedre enn henne, og at hun og moren aldri kom godt overens. Hun fortalte også at hun hadde konfrontert moren med at søsteren var morens favoritt, da moren hadde benektet dette hadde den unge drapskvinnen ment at moren løy. 

Da hun ble spurt om hva hun følte da hun hadde drept sin nærmeste familie, hadde hun sagt at hun følte en indre ro, ettersom ofrene ikke ble torturert. Hun hadde også sagt at hun ikke angret, og fortsatt følte en lettelse over at drapene var utført. I avhørene kom det også frem at hun var suicidal, og glad for at moren ikke lenger trengte å bekymre seg over at hun skulle ta liv av seg.

Planleggingen

Det unge paret planla drapet under et måltid på McDonalds. Planleggingen begynte som en spøk, men eskalerte i to kaldblodige drap. Jenta uttalte seg i rettssaken om at kjæresten hennes spøkte med å drepe familiemedlemmene hennes, så hadde han forstått at hun ikke spøkte, og deretter hadde planleggingen begynt. 

Jenta mente selv at hun ikke kunne bli dømt for drapene, ettersom hun led av psykiske problemer. 

#truecrime #krim #kriminteressert

Kilder: tv 2, The guardian, The sun og Birmingham mail. Bilde: Birmingham mail.

Million Dollar Baby - Drept av Manson sekten

Sharon Tate, kjent som "The million dollar baby" ble i drept i august 1969.


Hvordan ble Manson-sekten til?

Manson-sekten har de fleste hørt om. Charles Manson drepte ingen mennesker selv, men han ble dømt for medvirkning til drap. Sekten hans sjokkerte hele verden da de på få dager tok liv av flere personer. Sharon var en av dem. 

Da Manson satt i fengsel fordypet hans seg i det okkulte. Han ble fascinert av magi, ritualer og Scientologi-bevegelsen. Manson ble løslatt på prøve i 1967, da fikk han flere nye venner, som ble interessert i hans levemåte. Han var spesielt opptatt av sex, og mange unge jenter så på Manson som sin gud. Derav kallenavnet "The God of fuck". Manson og folket hans kjøpte en stor folkevogn, og med denne plukket gjengen hans opp flere nye sektmedlemmer langs den amerikanske vestkysten. Manson samlet sammen sitt "søppelfolk", som han selv kalte dem.

(LA5) LOS ANGELES, Dec 2--CULT LEADER--Charles Manson, 34, was described today by the Los Angeles Times and attorney Richard Caballero as the leader of a quasi religious cult of hippies, three of whom have been arrested on murder warrants issued in the slayings of actress Sharon Tate and four others at her home. Manson is in jail in Independence, Ca., on auto theft and arson charges.
Charles Manson

Sekten flyttet etter hvert til en ranch i California. Det er antatt at sekten på det meste hadde ca 100 medlemmer. Planen var å bo nærme ville dyr, og lære av dyrene. Manson sin mytologi var blant annet at kvinner skulle bli fornedret, og at bikkjer skulle behandles som kongelige. Det ble brukt mye dop på ranchen, og i begynnelsen var det bare fryd og gammen. Men ettersom det ble brukt mer og mer LSD blant sektens medlemmer, ble også handlinger mer og mer utsvevende. Drapene begynte med at sekten tolket sangen "Helter Skelter" av The Beatles en smule feil.. i følge dem skulle en "rasekrig" komme, og sangens budskap var da at man skulle drepe.

Drapet på Sharon

Sharon var en av mange ofre. Hun var gravid i åttende måned da hun og hennes ufødte barm ble brutalt drept i sitt eget hjem i Hollywood. Sharon hadde gjester på besøk da sektmedlemmene brøt seg inn i huset hennes. Alle 5 ble funnet drept, etterlatt i en blodpøl. Sharon ble drept med 16 knivstikk på overkroppen, og hun ble grovt mishandlet. Sekten skrev ordet "Pig", i blod på ytterdøren før de stakk fra åstedet. 

Susan Atkins innrømmet at det var hun som hadde drept Sharon. I følge vitner var Susan den mest grusomme av alle Manson jentene og hun var svært voldelig. Hun er mest kjent for det hun sa under rettssaken da hun ble dømt for 8 drap: "dere burde låse dørene og passe på deres barn". Ikke akkurat noen tegn til anger hos denne jenta..


Susan Atkins sitt "mugshot"-bilde.

Hva ble straffen?

Ni av Manson-medlemmene ble siktet og dømt til døden i 1971. Men i 1972 avskaffet California dødsstraff, og derfor ble dødsstraffen omgjort til livstid i fengsel for medlemmene. Charles Manson ble dømt til samme straff, til tross for at han ikke tok liv av noen selv. Susan Atkins døde i fengsel i 2009.

I 1989 ble Manson flyttet til Corcoran State Prison, hvor han soner straffen sin den dag i dag. Hvert femte år blir det vurdert om Manson kan slippe ut på prøve. Alle gangene har dette blitt avslått. Han kan ikke søke om prøveløslatelse på nytt før i 2027, og vil da eventuelt være 92 år gammel. Derfor er det lite sannsynlig at han noen gang vil slippe ut.

Det er rart hvordan 100 mennesker (selv om ikke alle var involvert i drap) kan bli så hjernevasket av èn mann, at det fører til grusomme, bestialske drap. Kan alle blir hjernevasket på denne måten? Eller er det forbeholdt mennesker som er usedvanlig lette å lede? Det er nok en god blanding av det, og allerede alvorlige psykiske problemer. Hva tror du?

#krim #manson #milliondollar #truecrime #kriminteressert

Kilder: biography.com, history.com, wikipedia og dagbladet. Bilder: Wikimedia commons, flickr og popcultureaddict.com.

Drapet på Ronald Ramm: oppdatering

Les mitt første innlegg om Ronald Ramm saken her.

Dagbladet meldte at det var nye opplysninger i Ronald Ramm saken den 18 juni i år. Ramm ble drept i hjemmet sitt i 1995. Saken har stått uoppklart siden. Ramm ble stygt mishandlet og muligens voldtatt. Katten hans ble også drept. Det var lenger snakk om at det kunne være et hevndrap.

Nå har politiet avhørt personer som ikke har vært involvert i saken tidligere. Kriminalsjef Knut Vidar Vittersø bekrefter ovenfor Dagbladet at gamle og nye spor er sjekket med nye analysemetoder, og at en endelig konklusjon forhåpentligvis kommer over sommerferien. Det er muligens også funnet et motiv for den gamle drapsgåten, uten at politiet ønsker å utdype dette.

Det er selvsagt en vond sak for familien til Ramm, som endelig håper at saken vil få en løsning. 


Ronald Ramm ble drept i sitt eget hjem i 1995.

#truecrime #larvik #krim #kriminteressert

Kilde: Dagbladet. Bilde: Østlandsposten.

Skulle kjøpe sukker - kom aldri hjem

I 1984 forsvant den lille jenta Kylie Maybury, på bare 6 år. Hun var blitt sendt til butikken for å kjøpe sukker for moren sin. Vitner fortalte at de så Kylie forlate butikken med varen hun skulle kjøpe, men at hun så forvirret ut på hjemveien. Drapet sto lenge uoppklart, men et cold case team klarte å løse saken som resulterte i en arrest.


Samme natt som hun forsvant ble hun funnet i en grøft i nærheten av butikken. Hun ble dopet ned, voldtatt og drept.

I 1984 fortalte anonyme vitner til politiet at en spesiell type bil kunne være involvert i drapet. Politiet prøvde å komme i kontakt med vitnene, men forsøket var forgjeves.


Det var en slik type bil vitnene mente kunne være involvert.

På 1990-tallet fokuserte politiet på en mann ved navn Robert Lowe, som hadde drept ei annen jente, men det viste seg at han var uskyldig. Saken sto igjen uten spor.

Da saken ble åpnet igjen i 2014, førte mange spor til Gregory Davies. Han ble også avhørt tilbake i 1984, men da nektet han for at han hadde noe med saken å gjøre. Det ble tatt en DNA-test av Gregory, og testene matchet med funn på Kylies kropp. 

Familen til Kylie har endelig fått fred etter 33 år uten svar. 

Hvordan kan noen få seg til å voldta og ta liv av ei liten jente? Det er ingen tvil om at det finnes alvorlige syke mennesker der ute, og Gregory er ikke den eneste. Mennesker som ham må få psykisk hjelp og forhåpentligvis vil de aldri slippe fri igjen. Det er skremmende å tenke på at mannen har gått rundt i 33 år uten at noen visste at han hadde tatt liv av ei 6 år gammel jente. Kan sånne type mennesker være over alt rundt oss? 

#truecrime #krim #kriminteressert

Kilder: heraldsun.co.au, tv 2, wikipedia. Bilder: heraldsun.co.au og tv 2.

Mysteriet rundt Elisa Lam

Elisa Lam saken har dere kanskje hørt om, en av de mystiske sakene noensinne spør du meg. Og videoen av henne i heisen på hotellet der hun forsvant får det til å gå frysninger nedover ryggen på meg, mer om det siden.

Elisa var en Kanadisk student som forsvant fra Cecil hotell i Los Angeles 31 januar 2013. Hun skulle sjekke ut av hotellet denne dagen, men det gjorde hun altså ikke. Hotellet fant ut at hun var forsvunnet, hun hadde heller ikke oppdatert sosiale medier som hun var svært aktiv på, og hun hadde heller ikke tatt kontakt med venner og familie.

The Cecil hotell var en gang i tiden et fasjonabelt hotell, men det var et lavbudsjettsrom Elisa bodde på, så hun delte rom med flere andre fremmede. Hennes "romkamerater" klagde på oppførselen hennes, og sa at hun oppførte seg merkelig. De tok til slutt kontakt med hotellet da de fikk nok, og Elisa ble flyttet til et enerom.

Familien til Elisa fløy ned til Los Angeles for å bidra i letemannskapet, men det var fortsatt ikke spor etter henne en uke etter forsvinningen. Da bestemte politiet seg for å slippe overvåkningsvideoen fra en heis på hotellet, hvor man tydelig ser Elisa forstyrret av et eller annet. Hun gestikulerer med armene, gjemmer seg i heisen, og snakker med seg selv. Videoen skapte store overskrifter over store deler av verden og den ble sett av millioner av mennesker. Selvfølgelig ble det også noen konspiransjonsteorier med både spøkelser og alt mulig annet... se videoen nedenfor, så forstår du hva jeg mener.

Dagene gikk, og gjestene på hotellet begynte etter hvert på klage på vannet på hotellet. Vannet var forurenset og luktet rart fortalte gjestene. Ledelsen på hotellet gikk opp på taket for å åpne vanntanken den 19 februar. Synet som møter den ansatte er helt forferdelig. Elisa lå i vanntanken, naken og med klærne hennes flytende rundt henne.

Gjestene på hotellet fikk småpanikk. Hadde de virkelig dusjet og drukket vannet fra en tank med ei død jente i? Bare tanken på det er grusomt. Grusomt for jenta som avsluttet livet så alt for tidlig, og enda mer grusomt for familien som sitter igjen, og forferdelig for gjestene som har drukket vannet. En smålig panikk sprer seg blant gjestene.


Elisa hadde diagnosen bipolar, og hun gikk på flere medisiner for å holde den psykiske sykdommen i sjakk. Etter hennes død, viste undersøkelsene av kroppen hennes at hun ikke hadde tatt alle medisinene hun gikk på. Og det viste seg at hun druknet. Saken ble sett på som en ulykke som følger av hennes psykiske tilstand. Det ble funnet ørsmå spor av alkohol, men ingen form for dop.


 

Hvorfor tror så mange at hun ikke tok sitt eget liv?

 • Mange rundt om i verden lurte på hvordan Elisa kom seg opp på taket. Døren til taket der vanntankene var plassert var nemlig utstyrt med en kodelås. Hvordan visste Elisa hva denne koden var? Hvis noen prøvde å bryte opp denne døra uten koden, ville det ha gått en alarm på hotellet. Hotellets ledelse mente derimot at det var enkelt å komme seg opp på taket via rømningsveiene, noe jeg selvfølgelig ikke kan motbevise ettersom jeg aldri har vært der.
 • Mange mente også at overvåkningsvideoen fra heisen var tuklet med, at det var endret på tidsstemplet nede i hjørnet på videoen, eller at videoen var redigert. Dette kan selvfølgelig ha en naturlig forklaring, det kan ha vært gjester på hotellet som gikk forbi Elisa i gangen eller som også prøvde å ta heisen. Hvis disse personene ikke har noe med forsvinningssaken å gjøre, er det naturlig at de blir anonymisert når videoen blir offentlig.
 • Det ble også satt spørsmålstegn ved en ting til, og det var hvordan hun kunne ha kommet seg oppi vanntanken. Tanken er vanskelig å åpne på egenhånd. Lokkene er svært tunge, så det var underlig hvordan Elisa kom seg oppi den 2,4 meter høye tanken, åpnet lokket, slang seg oppi tanken, og lukket lokket igjen.
 • Det ble også funnet spor under obduksjonen som kan tyde på at Elisa var utsatt for voldtekt, men det er vanskelig å si når hun lå så mange dager i vann, det kan selvfølgelig også ha vært samtykkende samleie. Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljene rundt hva slags spor som ble funnet, men det enkelt å lese seg frem til på f.eks. Wikipedia.
 • Det som kanskje er mest snodig, er at Tumblr bloggen til Elisa ble oppdatert etter hennes død. Det er mulig at innlegget ble publisert med den muligheten som vi også har her på blogg.no, nemlig det å stille inn innlegget etter dato og tid, slik at det blir publisert av seg selv etter bloggerens innstilling. Telefonen hennes ble aldri funnet.

 

Det er også en generelt merkelig måte og ta sitt eget liv på. Det er selvfølgelig ikke sikkert at hun med vilje tok sitt eget liv, det kan hende hun var ustabil på grunn av sin diagnose, og ikke forsto konsekvensene av det hun gjorde.


 

Det finnes enormt mye informasjon og teorier rundt hennes død på nettet, og det tok lang tid før familien til Elisa fikk fred, om de noen gang har fått det. Et googlesøk på navnet hennes resulterer i 460000 resultater. Jeg kan ikke ta med alt sammen, kun fakta, og konspirasjonsteoriene holder jeg meg unna.

Hva tror du skjedde med Elisa? Kom gjerne med synspunkter, uansett om de er litt "konspirerende".

#mysterie #krim #truecrime #krimblogg #kriminteressert #elisalam

Kilder: Wikipedia, buzzfeed.com, vg og youtube. Bilder: Wikipedia og ihorror.com

Hvem drepte Laura Birkeland?

Det er i romjulen i 1991, og Norge rystes av et grusomt drap. Et drap på en eldre kvinne på 94 år. Hun ble drept i sitt hjem, kvalt til døde med hendene bundet på ryggen. Drapssaken er fortsatt ikke oppklart. Hvem er så grusomme at de tar liv av ei eldre forsvarsløs dame?


Laura ble funnet av sin grandnevø, død på sin egen seng. Grandnevøen bodde i samme hus i etasjen over henne. Grandnevøen ble siktet for drapet, og hans kamerat ble siktet for medvirkning. Grandnevøen ble siktet under skjerpede omstendigheter, og han satt inne i 116 dager før siktelsen ble henlagt i 1993, bevisene var for svake. Siktelsen mot kameraten ble også henlagt.

De to kameratene nektet hele tiden for at de hadde drept henne. Men grandnevøen hadde snakket om til sine venner, flere ganger, at han planla å drepe Laura. Han var lei av og måtte ta seg av henne, omsorgen han måtte gi henne var en del av avtalen de to hadde, for at han skulle få bo billig i Lauras hus.

Kameraten sa flere ganger til media at han var uskyldig, men at han muligens var på besøk hos grandnevøen i 2 etasje når Laura kan ha blitt drept. Han sa også at han var overbevist om at grandnevøen var uskyldig. Det ble sjekket fingeravtrykk av rundt 40 personer fra spor i Lauras leilighet. Ingen av disse fingeravtrykkene matchet kameratens fingeravtrykk.

Grandnevøen hadde også flere ganger stjålet penger av Laura, for å finansiere et hasjforbruk. Flere i familien var på grandnevøen sin side. De uttalte seg til media om at de trodde noen som ikke kjente Laura hadde tatt liv av henne, og at motivet kan ha vært penger eller andre verdier.

Det var tegn til innbrudd i huset, grandnevøen som var hjemme da drapet skjedde, sa selv at han ikke hadde lagt merke til noe unormalt, men at han i løpet av nattet hadde våknet til lyden av en bil, og en bildør som slo igjen. Politiet mente at han måtte ha hørt det, om noen brøt seg inn. Derfor trodde politiet at grandnevøen muligens hadde brutt seg inn selv, for å legge skylden for drapet over på noen andre.

Skuffer og skap var åpnet i leiligheten, og det var stjålet et mindre beløp med penger fra et hjørneskap.


Et av vitnene i saken, en nabo, observerte en mann på trappen til Laura samme dagen som drapet. Mannen koste med katten til Lauras grandnevø. Politiet fant aldri ut hvem denne mannen var, selv om det var gitt en god beskrivelse fra vitnet. Mannen ble også flere ganger nevnt i media, også med fantomtegning, mannen meldte seg aldri til politiet.


Flere år etter drapet kom det nye opplysninger i saken. Grandnevøen ønsket at han ble renvasket, og tok derfor kontakt med privatetterforsker Tore Sandberg. Sandberg er kjent for å frikjenne flere uskyldig dømte drapsmenn. Sandberg kom med en merkelig ny opplysning, Laura fikk levert middag fra hjemmetjenesten hver hverdag i 9 måneder før hun ble drept, og denne middagen var aldri blitt avbestilt. Bortsett fra dagen før hun ble drept, da hadde noen ringte inn å avbestilt maten, og dette var ikke Laura selv, ettersom hennes telefon var avstengt på dette tidspunktet. Politiet visste om disse opplysningene, og fikk derfor refs fra Sandberg for og ikke ha fulgt det opp.

Sandberg fant også et visittkort i Lauras hjem, og han mente at dette kortet kunne knytte bestemte personer opp i mot drapet.

Sandberg mener at politiet jukset med bevisene i saken. Politiet mente blant annet at det ikke var noen spor etter folk utenfor huset da Laura ble drept, noe som betyr at drapsmannen var inne i huset hele tiden, ergo, det måtte være grandnevøen. Grunnen til at politiet mente at det ikke var spor rundt boligen, var fordi det var nysnø på bakken, og ingen fotspor. Sandberg mener at nysnøen kom dagen etter drapet, så det var fullt mulig for drapsmannen og ta seg inn og ut av leiligheten uten å legge igjen spor.

Politiet mener selv at ingen beviser er tuklet med.


Kripos fant i sin etterforskning andre beviser som ikke stemte overens med bevisene til politiet i Molde. Mens forhandlingene rundt grandnevøens fengsling foregikk, fant Kripos tydelige beviser på at noen hadde brutt seg inn. Kjellervinduet i huset var tydelig brutt opp, og på gulvet innenfor vinduet ble det funnet fotspor. Fotsporene gikk oppover kjellertrappen, og det ble også funnet spor på en kjøkkenkrakk, inne på stua og på soverommet. Tauet som Laura ble bundet fast med, stammet fra kjelleren i hennes eget hus. Grandnevøens advokat fikk ikke vite om disse sporene før halvannen måned etter drapet, og han synes dette var mistenkelig at ikke var opplyst om.


Bildet viser hvilket vindu som var brutt opp. (kilde: NRK).


Omtrent 10 år etter drapet, får Frostating lagmannsrett en liste med 9 punkter som ikke ble undersøkt nøye nok under etterforskningen, disse er:

 • 1. Fotavtrykk utenfor huset. Retten krever avhør av en Kripos-betjent for å få en oversikt over uidentifiserte fotavtrykk på åstedet.
 • 2. Avbestilling av mat. Retten vil ha avhørt daværende bestyrer ved sjukeheimen for å sjekke omstendighetene rundt avbestillingen. Retten vil også ha eventuelle rekontruksjoner av matleveringen.
 • 3, 4 og 5. Visittkort-sporet. Kjetil Birkelands søster hadde et par visittkort i Laura Birkelands skap, som det ble stjålet penger fra. En stund etter drapet skal søsteren ha blitt ringt opp av en mann som spurte om hun var interessert i at saken ble løst. Tore Sandberg har sporet opp denne mannen. Retten krever undersøkelser av visittkortet for fingeravtrykk. Retten vil avhøre søsteren og mannen som ringte henne.
 • 6, 7 og 8. Var det andre personer på åstedet natt til 28. desember 1991? Kjetil Birkelands bror skal ha snakket med en ungdomskamerat som skal ha hørt at en annen navngitt person hadde kjørt to personer til Solbakken.
 • 9. En kvinne skal den 11. januar 1992 ha fortalt nattevakten ved Knausen hotell at hun visste hvem som drepte Laura Birkeland. Hun turte ikke å fortelle det til politiet, i frykt for å bli drept. Hun ble avhørt av politiet, men ikke bedt om å utdype hva som ble sagt om drapet på en fest, som skjedde noen uker etter Laura Birkeland ble funnet. Hun er heller ikke spurt om det var hun som snakket med nattevakten på Knausen, da politiet ikke var kjent med den samtalen.

Kilde til de 9 punktene: Romsdals Budstikke 11/08-2001.


Selv om disse 9 punktene lå til rette, og presset fra privatetterforsker Tore Sandberg, besluttet allikevel Riksadvokaten at saken skulle være henlagt på grunn av bevisets stilling. Noe som betyr at grandnevøen enda ikke er fullstendig renvasket.


#truecrime #krim #norge #kriminteressert #krimblogg

Kilder: Vg, Nrk, Romsdals Budstikke og p4.no. Bilder: Vg og Nrk.

Hvem drepte Najaf Abbas?

Natt til 14 mai i 2006 ble firebarnsfaren Najaf Abbas drept. Han drev et gatekjøkken i Lørenskog, og det var mens han var på jobb den natta at han ble drept. Drapet er den dag i dag fortsatt uløst, og en av grunnene til det er at det er svært få spor å gå etter. Drapet ble utført på en "profesjonell" måte, med skytevåpen. Najaf ble skutt en gang i pannen, og med to skudd i lårene. Gatekjøkkenet ble ikke ranet, noe som kan tyde på at gjerningsmannen kun var ute etter å drepe, og at drapet var personlig.

Det finnes vitneobservasjoner fra kvelden, flere menn ble observert inne på gatekjøkkenet rundt det tidspunktet politiet tror at Najaf ble drept.

Det er flere teorier rundt drapet på Najaf. En av dem er at B-gjengen skal stå bak, og det gikk også tidlig rykter om dette i mijøet. Politi inspektør Danielsen sa også til VG i 2007 at B-gjengen hadde motiv for å drepe Najaf.

Det ble avhørt over 250 personer i forbindelse med saken, men svært få har kommet med konkrete opplysninger. Politiet er allikevel ganske sikre på at flere som var inne til avhør vet med enn det de sier, men sånn er det jo ofte i kriminelle miljøer.


I 2002 skilte Najaf seg fra sin kone etter 14 års ekteskap, noe som ikke var spesielt populært i det pakistanske miljøet. Han ble også samboer med ei annen pakistansk kvinne, og dette forholdet skapte mye bråk i deres konservative familier. Kvinnen han ble samboer med ble utstøtt fra det pakistanske miljøet fordi hun også skilte seg fra sin ektemann. Det ble mye krangling rundt dette nye forholdet, og flere i familien til Najaf sin samboer var ute etter å "ta" Najaf, og de dukket blant annet opp på gatekjøkkenet hans sommeren i 2003. Denne kvelden ble Najaf banket opp, og mennene som utførte dette var en del av den pakistanske B-gjengen.

Najaf hadde også kontakt med medlemmer i "Young Guns", som er en av de første pakistanske gjengene i Oslo, og rivalene til B-gjengen.

Den kvelden som drapet skjedde, ble det observert en ganske så eksklusiv BMW ved gatekjøkkenet, og denne bilen hadde en innebygget GPS som kunne ha gitt politiet beviser i saken, men GPS systemet var koblet ut. Dagen etter drapet ble denne bilen observert igjen, også denne gangen ved gatekjøkkenet. Den samme bilen brukte B-gjengen ved et skuddrama under Melafestivalen på Aker Brygge, dette skjedde 4 måneder etter drapet på Najaf.

Det ble også sagt i tiden rundt drapet på Najaf, at det skal ha vært en skuddpremie på ham. Flere personer skal visstnok ha snakket om dette under minnestunden, skal vi tro Aftenposten. Skuddpremien skal ha vært på rundt 850.000 kr. Politiet mente da at de ikke hadde noen informasjon om denne skuddpremien.

Nå, 11 år etter drapet, har politiet muligens nye spor i saken. Saken ble tatt opp på Åsted Norge tidligere denne måneden, og de forteller at det skal testes spor på kniven Najaf hadde i hånden da han ble drept. Politiet tror at kniven kan ha blitt brukt i en slosskamp i forkant av drapet. Kniven ble undersøkt på Oslo universitetssykehus tidligere denne måneden, og om flekkene på kniven er blod, håper politiet at det er gjerningsmannen sitt. Det er også gjort nye undersøkelser på klærne Najaf hadde på seg, og patronene fra skuddene.

Vi får håpe at de nye undersøkelsene gir politiet flere svar, og at familien til Najaf endelig kan få svar på hva som skjedde denne natta for snart 11 år siden.

#krim #krimblogg #truecrime #kriminteressert #norge

Kilder: VG, Tv2, rb.no, aftenposten. Bilde: VG

Nicholas Barclay - kanskje verdens rareste kriminalsal. Del 2.

Les del 1 her

Som skrevet i forrige innlegg hadde Frederic slått seg ned i Texas med sin nye familie, han hadde til og med fått seg noen venner og han var småforelsket i ei jente i nabolaget.

Han likte ikke at flere satte spørsmålstegn ved at utseende hans var totalt ulikt Nicholas sitt. Så han gjorde historien sin om seksuelt misbruk offentlig, og han deltok på flere intervjuer, også på tv. Han fortalte en helt sinnssyk historie, som gikk ut på at militæret hadde kidnappet flere barn, og fraktet dem rundt om i verden med militærfly. Han fortalte at de ikke fikk lov til å snakke engelsk, at de ble seksuelt misbrukt flere ganger om dagen, og at de gjentatte ganger fikk beskjeden om at de ikke var den personen de trodde de var. Hjernevaskingen han påsto han var utsatt for gjorde at han glemte mye av sin barndom. Han unnskyldte også sin nye brune øyefarge med at militæret utførte eksperimenter på dem, blant annet ved å stikke nåler i øynene på dem og forandre øye- og hårfarge.

Utrolig nok ble han trodd av mange - også dem som sto han nærmest.


Nicholas sin søster, mor og stefar.

Men en privatetterforsker trodde ikke på Frederic sin historie, han skjønte at noe ikke var som det skulle, og han ga seg ikke. Etterforskeren hadde lært at ørene til en person er omtrent som et fingeravtrykk - fullstendig ulikt på alle. Han tok derfor bildet av Nicholas, og et bilde av personen som påsto han var Nicholas, nemlig Frederic, og sammenlignet dem i Adobe Photoshop. Og da så han det, ørene var fullstendig ulike.

Det ble derfor søkt med fingeravtrykkene til Frederic gjennom Interpol sin database (noe som burde vært gjort med en gang, tenker du kanskje..) og resultatet var som forventet, personen som utga seg for å være Nicholas var ettersøkte Frederic Bourdin. Det var ikke første gangen Frederic hadde utgitt seg for å være et annen person, faktisk hadde han tatt identiteten til så mange som 500 personer.

Når amerikanske myndigheter fant ut at Frederic var en ettersøkt mann, var han i Spania med en representant fra barnevernet, for å vise frem til hvor han ble holdt fanget av pedofilringen. Den ansatte i barnevernet ringte derfor Nicholas sin søster og fortalte nyhetene, hun sa også at de ikke burde hente Frederic på flyplassen, i fare for at han kunne være farlig. Søsteren reagerte med sjokk og vantro, og hun var helt enig med barnevernsrepresentanten. Hun møtte allikevel opp på flyplassen da Fredric kom hjem, og latet som ingenting hadde skjedd. Dette fikk den ansatte i barnevernet til å stusse, prøvde de å skjule noe, siden de så desperat påsto at Fredric likevel var Nicholas, selv etter at fingeravtrykkene viste det motsatte?


Frederic etter han bleket håret og prøvde å ligne på Nicholas

Frederic fortalte til politiet når han ble arrestert at moren til Nicholas en gang han innrømt til han at de hadde drept Nicholas, og gjemt liket. Frederic mente også at han trodde familien visste at han ikke var den han utga seg for å være, men at familien var redde for at det de hadde gjort skulle bli oppdaget. Han fortalte en historie om at Nicholas sin eldre bror hadde vært innom like etter at Frederic kom tilbake til familie fra Spania, og at broren hadde sett på ham og forstått at han ikke var Nicholas, og det eneste broren hadde sagt  til personen som hele familien trodde var hans lillebror var; "lykke til videre".

Privatetterforskeren jeg nevnte tidligere trodde på Frederic, og han er til den dag i dag, overbevist om at familien drepte Nicholas. Det ble også gravd etter liket av Nicholas i familiens hage, hvor de bodde da Nicholas forsvant, uten resultat. Etterforskeren viser også til det jeg skrev i del 1 av denne historien, om "innbruddet" som broren påsto Nicholas hadde gjort i garasjen demmes rett etter han forsvant. Han trodde at broren fortalte denne historien fordi han ville overbevise politiet om at Nicholas fortsatt var i live etter at han forsvant.

Rett før politiet fikk tatt broren inn til intervju på politistasjonen, ble han funnet død av en overdose, som kan ha vært selvmord. Ble Nicholas drept av sin eldre bror? Kanskje under en av familiens mange krangler?


Frederic fikk 6 års fengsel for den stjålne identiteten. Under fengselsoppholdet ringte han rundt til flere politistasjoner og familier når et barn var meldt forsvunnet, og påsto at han hadde opplysninger i saken - noe han selvfølgelig ikke hadde.

Etter han slapp ut av fengsel tok det ikke langt tid før han igjen prøvde å stjele identiteten til flere forsvunnede barn. Hans forklaring på sin egen oppførsel var at han fikk svært lite omsorg og kjærlighet når han selv var barn. Noe som resulterte i at han som voksen så gjerne ville bli et barn igjen, og bo hos en familie som elsket ham. Noe som egentlig bare er inderlig trist. I dag har han giftet seg og fått sin egen familie, og har ikke prøvd å stjele noen identiteter siden.

Nicholas er fortsatt registrert som forsvunnet, noe lik har aldri blitt funnet, og ingen ordentlige beviser på at familien skulle ha drept han er heller blitt funnet.

#truecrime #krim #snodig #krimblogg #kriminteressert

Kilder: dokumentaren The Imposter og theodysseyonline.com. Bilder: Write like sundance, Robbinsrealm blog og Pinterest.

Nicholas Barclay - kanskje verders rareste kriminalsak

Nicholas Barclay ble født 31 desember 1980 i Texas, USA. Han var den yngste i familien, med både en storesøster og en storebror. Nicholas var kjent for å være en bråkemaker, og han stakk hjemmefra flere ganger. Nicholas ble sist sett 13 juni 1994, da han spilte basket med noen kamerater. Han ringte hjem denne dagen og ville at moren skulle hente ham, storebroren svarte på telefonen, men moren sov og broren nektet å vekke henne. Noe som resulterte i at storebroren fortalte Nicholas at han måtte gå hjem, men han dukket aldri opp.

Moren trodde at han kanskje kunne ha satt seg i en bil med fremmede, i god tro om at disse skulle kjøre han hjem.

Den 25 september 1994 ringte Nicholas sin storebror til politiet og fortalte at han trodde han så Nicholas som prøvde å bryte seg inn i familiens garasje, men at han stakk av når han så at storebroren hadde oppdaget ham. Politiet kom og gjennomsøkte nabolaget, men Nicholas var ikke å finne. Politiet trodde ikke på forklaringen til broren om at han hadde sett Nicholas.

Tiden går og Nicholas forblir borte.. familien begynner å miste håpet. Hvor ble det av ham? Forsvant han frivillig?

I oktober 1997 er det en gjennombrudd i saken. Politiet i USA får en telefon om at Nicholas befinner seg i Spania, og at han har rømt fra en pedofilring som misbruker og torturer barn. Nicholas sin søster flyr derfor til Spania for å hente ham. Men, det er bare en liten ting.. han ligner jo ikke på seg selv i det hele tatt..? Men det blir ikke satt mange spørsmålstegn ved dette.

Nicholas var en lyshåret gutt med blå øyne, spinkel og ikke spesielt høy. På de tre årene han var forsvunnet, hadde han blitt en betraktelig større mann, med skjeggvekst, mørkt hår og brune øyne. Denne mannen som påsto han var Nicholas, var egentlig franske Frederic Bourdin.Vi går litt tilbake i tid, som jeg skrev fikk politiet i USA en telefon om at Nicholas var funnet i oktober 1997. Et par måneder før, i Spania, sitter en mann ved navn Frederic på 23 år, utkledd som en ungdom og gjemmer seg i telefonboks. Han har akkurat ringt det spanske politiet og påstått at han er en turist, som har funnet et bortkommet barn. Politiet ankommer stedet og finner Frederic, som nekter å fortelle hvem han er eller hvor han kommer fra. Han vet nemlig at spanske myndigheter må sette han på et barnehjem hvis han ikke forteller dem hvor han kommer fra, og det er akkurat dette de spanske myndighetene gjør.

Tiden går, men de som jobber på barnehjemmet begynner å kreve at Frederic forteller hvem han er. Han får panikk, og sier at han er fra USA, og at han kan ringe sine amerikanske foreldre. Men tidsforskjellen mellom Spania og USA gjør at han må vente til morgenen etter. I løpet av denne tiden ringer Frederic rundt til amerikanske politistasjoner og finner informasjon om savnede barn. Han får til slutt et treff, en person han kan utgi seg for å være, nemlig Nicholas Barclay. 

Frederic skulle da utgi seg for å være en 16 år gammel gutt - som han ikke lignet på i det hele tatt. Det var for sent å snu, familien i USA hadde allerede fått beskjed om at Nicholas var funnet, og søsteren var på vei fra USA for å hente ham. Det blir stilt for lite spørsmål, og gravd for lite i fortiden til Frederic, og uten videre gir de ham amerikansk statsborgerskap og en gratisbillett til den "amerikanske drømmen".

Frederic begynner å få panikk, så han rømmer fra barnehjemmet. Han prøver og få haik. Men de som plukker han opp er personer som er ute etter å finne ham, og han blir retunert. Han prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, og farger håret lyst og sørger for å skjule seg i store klær og med solbriller.

Når han blir hentet hjem av familien stiller merkelig nok ingen særlig spørsmål, Frederic er den rake motsetningen av Nicholas, han har til og med brune øyne. Og ikke nok med det, han snakker jo til og med gebrokken engelsk. Familien er bare glade for og ha han tilbake, og de viser han masse bilder av familiemedlemmer slik at Frederic vet akkurat hva han skal si og hvem han skal gjenkjenne når han har intervjuer med amerikanske myndigheter som synes historien høres merkelig ut.

Men fasaden slår tidsnok sprekker...

Vil du vite hva som skjer videre? Følg med i morgen, da kommer del 2!

#truecrime #krim #krimblogg #kriminteressert

Kilder: Netflix dokumentaren "The imposter", missingchildren.wikia.com. Bilder: bizzarepedia.com og film4.com.

De skumleste dokumentarene på Netflix

Da var det lørdag igjen, skal du ikke ut og finne på noe, er det ingenting som er bedre enn litt blod og gørr i form av en True crime dokumentar! Det er flere dokumentarer du bør se på Netflix akkurat nå, de fleste ligger dog på amerikanske Netflix, men er du litt lur er det flere måter du kan skaffe deg det på. Og er du som meg, elsker True crime og en god dokumentar, da burde du se disse!

Dokumentarene du bør se

 • Jeg har skrevet om Making a murderer flere ganger, men jeg kan liksom ikke få sagt det nok, har du ikke sett den enda, se den! Finnes også på norske Netflix.

 

 

 • Killer legends

Ikke akkurat helt "krim-aktig", men spennende allikevel. Handler om såkalte "urban legends", og tar for seg flere ekte krimhistorier som har lagt grobunn for disse legendene.

 

 

 • H.H. Holmes: America´s first serial killer 

Dokumentaren tar egentlig for seg det tittelen sier, H.H Holmes, som var "Amerikas første seriemorder". Her får du alle de ekle detaljene, tar også for seg "tortur huset" han designet.

 

 

 • The Confessions of Thomas Quick

Jaggu er det laget en dokumentar om Sveriges egne Thomas Quick også, som jeg har skrevet et innlegg om tidligere. Hvorfor denne er på amerikanske Netflix og ikke den norske, kan man jo lure på.. men uansett, dokumentaren tar for seg hvordan Sture Bergwall "skapte" Thomas Quick og hvordan dette kunne skje.

 

 

 • Cropsey

Cropsey tar for seg to filmskapere som drar tilbake til hjembyen sin og etterforsker en rekke kidnappinger som er uløste. Veldig spennende!

 

 

 • The Imposter

Dokumentaren viser den forstyrrende historien om en gutt som forsvant, men da han kom tilbake så han veldig annerledes ut. Mysifistisk!

 

#netflix #tvserier #krim #truecrime #kriminteressert #krimblogg

Kilder: imdb, alle trailere fra Youtube.

Hva har skjedd med Thor Helge Kristoffersen?

I november 2016 forsvant Thor Helge Kristoffersen fra Breivik i Telemark. Det er et mysterium rundt hva som kan ha skjedd med ham. De siste sikre observasjoner er av Thor Helge som tok ut penger i en minibank rett før han forsvant den 24 november. 

Politiet sier de har fått inn noen tips, men ingen som er avgjørende for saken. 

Da Thor Helge tok ut penger, la han igjen mobiltelefonen hjemme, og det er ikke registrert noen flere uttak på bankkontoen hans etter at han forsvant. Politiet mener at Thor Helge dro tilbake til leiligheten sin etter at han tok ut penger. Den 26 november har ikke politiet noen bilder av ham, slik som bildene fra minibankuttaket, men de har opplysninger om at han skal ha brukt tippekortet sitt på en butikk i Breivik. Politiet sier de har ingen grunn til å tro at noe kriminelt har skjedd, men familien mener noe annet.

Storesøsteren til Thor Helge forteller til Tv2 at hun kjenner sin bror, og hun tror ikke at han kunne ha tatt ut penger for og så bare forsvinne, hun får det ikke til å rime. Hun forteller dette til tv2: "Jeg frykter at han er drept. Også ut i fra det folk sier til meg, at han er surret i hønsenetting og hivd på sjøen blant annet, masse sånne groteske historier som går. Da tenker jeg, hvor kommer disse historiene fra?, hvor starter de? Derfor tenker jeg også at det er noen som vet et eller annet, da. Siden disse ryktene oppstår. Jeg tror vel at det er noen som er skyld i at han er borte, ja" (kilde: trykk her).

Har du opplysninger i saken? Ta kontakt med politiet på 02800.

#krim #truecrime #norge #kriminteressert #krimblogg

Kilder: ta.no, tv2.no.

Anne stjal barn til sekten "The Family"

Sekten The Family (som også heter Santiniketan Park Association og Great White Brotherhood) er en australsk kontroversiell sekt som ble opprettet på 1960 tallet av Anne Hamilton-Byrne. Anne var yogalærer og lederen av sekten, som hadde rundt 500 medlemmer, 28 av dem barn. Barna var enten barn av sektmedlemmene, eller adoptert bort av mødre som trodde at barna ble sendt til gode hjem, barn ble visst også bortført for å bli en del av sekten. 

En dokumentar som blir sendt på CBS News, forteller oss at Anne prøvde å skape den perfekte rasen gjennom sekten. Barna ble blant annet gitt LSD da de skulle bli en del av sekten, dette som en del av innvielsesritualet. Barna ble også hjemmeskolert, og de ble tvunget til å bleke håret sitt. 

Sekten var svært religiøs, og lærte barna en blanding av kristendom og hinduisme. Grunnsteinen i sekten var troen om at Anne var reinkarnert av Jesus, og derfor en levende gud. 


Noen av barna i The Family

Barna i sekten trodde at de alle var søsken, oppdratt av forskjellige tanter. I 1987 ble sekten brutt opp. Medlemmer av sekten forteller at det eneste regelen var å gjøre som Anne sa, og de levde i konstant frykt for Anne og de andre voksne. Barna ble også visstnok banket opp og det var opptil flere ganger de ikke fikk mat. Det er også flere grusomme eksempler på hva barna gikk igjennom, blant annet ble dem som tisset i sengen utsatt for kalde dusjer. 

Da sekten brøt opp i 1987, var det fordi Sarah Hamilton-Byrne, Annes adoptivdatter, ble utvist fra sekten. Sarah og Anne kranglet mye, og Sarah oppførte seg rebelsk. Sarah fikk hjelp av en privatetterforsker og brakte politiets oppmerksomhet rundt sekten. Politiet foretok derfor en ransakelse av sektens område i august 1987, alle barna ble da tatt i fra sekten. 

Etter ransakelsen i 1987, rømte Anne og hennes ektemann. De ble tatt i New York i 1993. De fikk begge en svært mild straff, bare en bot på 5000 dollar hver. 

Annes ektemann døde i 2001. Mens Anne, som i dag er 96 år har blitt dement og bor på et eldrehjem.


Anne avbildet med en av hennes barn

Ønsker du at jeg skal skrive mer om sekter?

#truecrime #krim #kriminteressert #krimblogg

Kilder: Dagbladet, wikipedia. Bilder: miff.com.au, theage.com

Orderud saken blir gjenopptatt

Orderud saken har de fleste hørt om, jeg husker saken var på nyhetene hele tiden da jeg var mindre. Nå skal saken bli gjenopptatt. Og de dømte mener fortsatt at de er uskyldige.

Den 22 mai i 1999 ble Kristian og Marie Orderud og datteren deres Anne Orderud skutt og drept i sitt eget hus på gården Orderud i Sørum. 

Hele fire personer ble siktet i saken, disse er Per Kristian Orderud (han er sønnen til Kristian og Marie), Veronica Orderud (som er Per sin kone), Kristin Kirkemo (Veronica sin søster) og Lars Grønnerud (som er Kristin sin ekskjæreste). De vet ikke hvem som faktisk drepte familien, derfor er alle dømt kun for medvirkning.

Politiet mente at motivet for drapene var en krangel mellom far og sønn om gården. Anne Orderud og hennes ektemann hadde blitt forsøkt drept tidligere, i 1998. Det ble funnet eksplosiver under bilen hennes (da den sto parkert utenfor forsvarsdepartementet), og det ble også funnet en gassbeholder og bensin søl utenfor hennes og mannens leiligheten i Oslo. Politiet trodde bensinen og gassbeholderen var der fordi noen hadde planer om å sette fyr på leiligheten. Ekteparet sa i avhør den gangen at krangelen om gården kunne være motivet for at noen ønsket og ta livet av dem.


Boligen hvor de tre familiemedlemmene ble funnet drept

Det var mye frem og tilbake i Orderud saken, det politiet visste helt sikkert var at alle tre ble skutt, i nakken på nært hold. Det ble brukt to forskjellige våpen. Kristin og Lars ble først tatt av politiet og siktet kun med brudd på våpenloven, dette den 11 juni 1999. Like etter ble Per Kristian og Veronica tatt, og de ble siktet for overlagt drap og medvirkning, når dette skjedde ble også Kristin og Lars siktet for det samme. 

Den 25 april 2000 mente politiet at de var ferdige med saken, men dette var ikke statsadvokaten fornøyd med, derfor ble saken sendt tilbake til politiet. I mai 2000 ble det bestemt at Per Kristian ikke skulle få arve sin far og mor før saken var avgjort og oppklart. Den 27 september 2000 mente igjen politiet at de var ferdige med saken, og statsadvokaten var fornøyd. Det ble avgjort i januar 2001 at alle fire skulle bli siktet for overlagt drap.

Alle de fire ble dømt til strenge straffer, Per Kristian ble dømt til 21 år og han mistet arveretten til gården. Veronica fikk også  21 år. Lars ble dømt til 18 år, og Kristin til 16 års fengsel. Per Kristian kjøpte Orderud gården for nesten 3 millioner i 2004.


Per Kristian og Veronica

Anne Orderud jobbet som personlig sekretær for for forsvarsministeren, og hennes ektemann Per Paust, var en norsk diplomat. Per Paust døde av kreft bare tre uker før Orderud drapene. Nrk mener at flere kilder har sagt at Anne Orderud og hennes mann var knyttet til etterretningstjenesten. EOS-utvalget ble nektet innsyn i noen av etterretningstjenestens materiale rundt tiden Per døde og Anne ble drept. I følge dokumentaren til Nrk skal flere av de involverte i Orderud saken vært knyttet til etterretningstjenesten og krigen på Balkan. 

Kan det være at de tre ble drept på grunn av noe de var involvert i, og ikke på grunn av krangelen om gården? Og kan dette tyde på at de fire siktede er uskyldige? Se videoer av Nrk dokumentaren her og her.

Privatetterforsker Tore Sandberg la frem sine undersøkelser om drapene på journalistkonferansen i 2009. Der hevdet han at det var Anne som var målet for drapene, og ikke Orderud ekteparet, slik politiet mener. Under konferansen sa Sandberg dette: "Jeg har fått opplysninger om at en navngitt person, på bestilling fra en person i tilknytning til Orderud-saken, som fraktet bort våpenet etter drapet. Denne personen ble funnet i en kjeller i Oslo med hodet skutt av. Jeg møtte også en person i Molde i 1999 som fortalte at han hadde nye opplysninger i saken, men som senere ble funnet døende i Molde" (kilde: tv2). Og som han også sa, det er ganske merkelig at to personer som har opplysninger i saken blir funnet døde kort tid etterpå, er det ikke? Les flere av Sandbergs momenter i saken her.

For noen få dager siden skrev flere medier at Orderud saken blir begjært gjenopptatt. Begrunnelsen for dette blir mest sannsynlig ikke sendt inn før høsten, Tore Sandberg etterforsker fortsatt saken sammen med advokat Frode Sulland. Sandberg forteller til Nrk at det er funnet nye beviser som er oppsiktsvekkende. De nye bevisene skal presenteres i form av en dokumentar som skal bli tilgjengelig for alle. Dokumentaren blir sendt til høsten, og vil bestå av rundt ti episoder. Per Kristian og Veronica mener fortsatt at de er uskyldige, kanskje denne dokumentaren vil vise at de snakker sant?

Det blir veldig spennende å følge denne saken videre, og om du leser artikkelen og ser videoene jeg har linket til, tenker du kanskje det samme som meg, at hele saken er litt mystisk.. hva tror du er sannheten i Orderud saken?

#orderudsaken #krim #truecrime #kriminteressert #krimblogg

Kilder: Vg, Dagbladet, Tv2, Wikipedia, Nrk. Bilder: Tv2 og Dagbladet.

Edgar Antonsen, den norske seriemorderen

I 1974 forsvant den 12 år gamle jenta Bodil Brugot sporløst. Politiet setter inn alle ressurser, men finner ikke ut mye om hvor jenta kan ha blitt av. Lennsmannskontoret i Møre og Romsdal får hjelp av Kripos, som allerede er i nærheten på grunn av et mistenkelig dødsfall i nabokommunen.

I 1974 i ei så lita bygd skaper forsvinningen bekymring, og jentene i bygda blir redde for å gå ut. Er det en som kidnapper jenter ute på frifot? Noen sier at Bodil pleide å haike hjem fra byen, noe som var ganske vanlig på den tida da samfunnet "var tryggere".

En uke etter forsvinningen får politiet endelig inn et tips, et vitne så Bodil gå inn i en bil kvelden hun forsvant. Vitnet hadde også gode tips til hvordan bilen hadde sett ut. Og nettopp denne forklaringen om bilen var veldig lik en bil i lokalmijøet, og mannen som eier bilen blir tatt inn til avhør.


Bilen til Edgar Antonsen

Mye stemmer, Edgar er allerede kjent for å kjøre turer rundt omkring, og det sies at han pleier å plukke opp jenter som haiker. Edgar var fra Horten, men bodde i Møre og Romsdal på denne tiden fordi han jobbet der. Og han var dømt for noe kriminelt før, nemlig for voldtekt i 1971. I 1974 ble Edgar sluppet ut på prøve, og han klarte ikke å holde seg lenge før han utførte noe grusomt og kriminelt igjen.

Broren til Edgar bodde også i bygda og han var sammen med Edgar kvelden som Bodil forsvant. Derfor ble de begge brakt inn på lennsmannskontoret. De nektet begge for at noe hadde skjedd, men etter hvert begynner det å rakne for broren. De to hadde tatt livet av Bodil sammen.

Det stemte at Bodil hadde haiket, de plukket henne opp, men i stedet for å kjøre henne hjem hadde de kjørt henne til en hytte de hadde brytet seg inn i, der voldtok de og drepte henne. De hadde lagt Bodil et sted det ikke var så lett å finne henne, men broren til Edgar hadde etter hvert vist politiet hvor de kunne finne henne.

Bodil ble bare 12 år

Men det var ikke bare Bodil som var offer for brødrenes grusomme ugjerninger. Du husker kanskje at jeg nevnte at Kripos allerede var i området når Bodil forsvant, det var fordi en annen kvinne hadde forsvunnet etter Jazz festivalen i Molde, som var var noen måneder før Bodil forsvant. Oddbjørg Helene Jystad var fra Oslo, og var en av mange tilreisende som var på festivalen. Planen hennes var å haike hjemover, men slik ble det ikke.

Oddbjørg var en hobbyfotograf, og hun hadde et dyrt kamera med seg på festivalen, noe som ikke var så vanlig på 70-tallet. Lennsmannkontoret får også tips om dette kameraet, og et vitne kan fortelle at de så Edgar med et lignende fotoapparat, og dette hadde de to brødrene prøvd å selge. Igjen nekter Edgar for alt sammen, men hans kjære bror bryter igjen sammen.

Edgars bror sier at Edgar var den som voldtok og drepte Oddbjørg, men Edgar sier at det er broren. Liket hadde de kvittet seg med i en nedlagt tunnel.

Poltiet trodde endelig at de var ferdig med Edgar og de grusomme drapene hans. Mannen kunne sperres inne, og sakene var avsluttet. Men så viser det seg at Edgar også var mistenkt tilbake i 1962, for drapet på en nabokvinne der han bodde. Hun ble funnet død, kvalt av en ledning, men politiet konkluderte med selvmord, til tross for at det skal en del til før man klarer å kvele seg selv. Edgar tilsto og ha tatt liv av nabokvinnen, bare fordi han skulle stjele 800 kr fra henne.

Begge brødrene ble dømt til livstid i fengsel.

Edgar ble utsatt for en vurdering av psykolog under rettssaken. Og dem konkluderte med at han var en meget syk og følelsesløs seksualpsykopat, som nøt å torturere dyr og kvinner.

Da Edgar ble dømt trodde dem som hadde vært involvert i sakene at han aldri mer skulle blir sluppet fri. Men så feil tok de. I 1988 ble han sluppet fri, og han flyttet til en liten bygd i Finnmark. Han var også gift en periode, men ekteskapet varte ikke lenge. I 1993 ble han igjen etterlyst av politiet for og ha voldtatt ei jente på 10 år. Noen dager etter at etterlysningen gikk ut ble Edgar funnet død, og det ble konkludert med selvmord. I ettertid har det blitt satt spørsmålstegn ved om dette faktisk var selvmord.

Hvordan kan det ha seg at Edgar ble så kald og følelsesløs?

Edgar vokste stort sett opp på barnehjem. Edgar og broren bodde tidligere hos sin mor, men da hun skilte seg klarte hun ikke lenger og ta vare på barna, og de ble sendt på barnehjem. Dette er jo en ganske drastisk og grusom opplevelse for et barn, og det satte nok spor i brødrene. Demmes søster fortalte under rettssaken at de hadde det bra på barnehjemmet, men historier om Horten barnehjem vitner om alt annet enn et trygt og godt sted for barna..

Det kom frem at det på 1950 og 60-tallet skjedde alvorlige overgrep mot barna på barnehjemmet. Horten kommune måtte også betale mangfoldige millioner i erstatning til barna som var utsatt for overgrepene.

Kan det være at Edgar ble utsatt for overgrep selv? Flere som er utsatt for overgrep begår selv et overgrep når de blir voksne, faktisk hele 30% sier rettspsykolog Pål Grøndahl til Nrk. Men så har du også 70% av dem som begår overgrep som ikke har blitt utsatt for dette selv.

En som gikk på skole med Edgar, og flere som kjente han under oppveksten forteller at alle var redde for ham da de var små. Tidlig begynte Edgar å true sine skolekamerater med kniv, og broren hans ble tvunget til å bære ranselen hans hjem hver dag etter skoletid.

Broren til Edgar sa også under rettssaken at Edgar påsto og ha tatt liv av flere kvinner da han jobbet i utlandet, dette benektet han selvfølgelig for, så vi vet ikke om det er hold i dette.

Det er ikke alltid lett å vite hvordan en person blir slik som Edgar, men mye tyder på at oppveksten hans satte sine spor, og formet han til personen han ble.

#krim #truecrime #kriminteressert #krimblogg #norge

Kilder: Nrk, regionavisa, hegnar.no, nrk nett tv. Bilder: regionsavisa og nrk.

Vinner av påskekonkurransen

Vinneren skulle egentlig bli trukket i går, men jeg har vært en smule treg.

Vinneren er *trommevirvel*

Therese Skogly!

Gratulerer, du har blitt kontaktet! :-) :-) :-)

#konkurranse #vinner #krimblogg

Drapet på Marie-Louise Bendiksen

I juli 1998 skjedde det et mystisk drap i Salangen i Troms. Den drepte var Marie-Louise Bendiksen, og saken er i dag fortsatt uoppklart.

Etterforskningen er en av de mest omfattende i Norges historie, men allikevel klarte ikke politiet å finne morderen. Marie-Louise ble brutalt drept med kniv, etter drapet har morderen tent på huset hennes, dager etter at han drepte henne.

Det lille tettstedet Salangen hadde bare 2300 innbyggere i 1998, men stedet var et populært feriested om sommeren, så det var mange mulige som kunne ha utført drapet. Over 1900 menn ble dna testet i forbindelse med saken, og hele 1345 personer ble avhørt.

Ektemannen til Marie-Louise døde i 1994, og siden det bodde enken alene i deres enebolig. Det siste sikre livstegnet fra Marie-Louise var da hun ringte sin nevø rundt klokken halv 10 den 13. juli.


Marie-Louises hus etter det ble påtent

Tidlig på morgenen den 15 juli sto huset til Marie-Louise i full fyr. Hun ble funnet på gulvet, ved sengen på soverommet sitt. Men hun var ikke drept av brannen, hun var drept med flere knivstikk mot overkroppen. Det ble også funnet sædrester.

Politiets teori er at hun ble voldtatt og drept, og så kom personen som utførte det grusomme drapet tilbake for å tenne på huset å skjule sine spor.

To vitner observerte menn som blir omtalt som mystiske rundt åstedet på tidspunktene Marie-Louise ble drept. Det ble lagd fantomtegninger fra begge vitnene om mennene de hadde sett. Og det var ingen tvil om at vitnene hadde observert samme mann, uavhengig av hverandre. Likheten mellom de to fantomtegningene var slående. Men personen på tegningen har politiet aldri klart å finne.

Det ene vitnet la først merke til mannen i sentrum den 11. juli, og hun mente at han så sint ut. Neste gang hun så ham var ved den videregående skolen, sammen med andre folk den 13. juli. Det var den kvelden politiet mente at Marie-Louise ble drept. Noen vet hvem denne mannen er, ettersom den mystiske mannen tilbrakte tid med andre folk ved skolen.. men ingen har meldt seg til politiet.

Det andre vitnet så at mannen gikk alene fra den videregående skolen og mot sentrum på kvelden den 14. juli. Det er denne kvelden politiet tror at mannen satte fyr på boligen. Vitnet syntes at mannen oppførte seg rart, og bestemte derfor for å følge etter mannen. Ved ungdomsskolen tok mannen inn til venstre, og forsvant.

Da politiet gikk gjennom huset til Marie-Louise etter brannen la de merke til flere ting, blant annet så var telefonledningen dratt ut av støpselet. Og posten fra tirsdagen den uken hun ble drept, lå forsatt i postkassa, det er derfor politiet kunne tidsfeste drapskvelden. Det ble også funnet to mystiske knapper, med motivet til en elefant på, i gangen i eneboligen. Det ble lenge etterforsket hvor disse knappene kunne komme fra, men uten resultat. Var disse knappene drapsmannens?

Politiet er usikre på hvordan mannen kom seg inn i boligen, ytterdøren var låst, men verandadøren var åpen. Snek han seg inn denne veien? Eller har mannen banket på ytterdøren, for å så havne i slosskamp med Marie-Louise, som førte til at han mistet de to knappene på klærne sine? Det er også en mulighet, og han kan da ha gått ut verandadøren etter han drepte henne, som kan være forklaringen på hvorfor denne sto åpen.

Marie-Louise var en stille og forsiktig kvinne, og hun hadde ingen fiender som politiet klarte å finne. Hun hadde heller ikke, etter det folk vet, hatt noen ny kjæreste etter hennes ektemann døde noen år i forveien.

Saken ble formelt henlagt i 2003, men den er ikke glemt. Saken var også på Åsted Norge for noen uker siden. Fantomtegningene er også frigitt av politiet, du kan finne dem om du googler. Vet du hvem denne mannen er?


Hvem kan ha drept Marie-Louise?

#krim #krimblogg #truecrime #kriminteressert

Kilder: vg, wikipedia, dagbladet, aftenposten. Bilder: dagbladet og vg.

Les mer i arkivet » Desember 2017 » November 2017 » Oktober 2017